🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Népiskola
következő 🡲

népiskola: a →nép minden rétegére kiterjedő, általános műveltséget nyújtó intézmény. Növendékei 6-14 évesek, oktatói képesített tanítók. - Az 1868:38. tc. szervezte meg a 6 o-os elemi és a 3 é. ismétlő o-okból álló ~t; látogatását kötelezővé és ingyenessé tette. 1945-ig községi, felekezeti, társulati, magán- és áll. ~k működtek. A törv. a ~ keretébe vonta a polg. isk-kat is, a nem állami ~knak alkalmazkodniuk kellett az áll. tantervhez és áll. felügyelet alatt működtek. Az 1930-as években az elemi ~k 42 %-a a r.k. egyh. kezelésében volt, az ügyeket a kat. iskolaszék intézte, ig-ja a mindenkori plnos, tanfelügyelője az esp. és a pp. **

KL III:398. - Ped. Lex. II:574. (s.v. népoktatás)

Népiskola, Bp., 1871. júl. 6.-1872. dec.; Szatmárnémeti, 1873. jan.-1874. nov. 21.; Eger, 1874. nov. 28.-1877. febr. 1.: katolikus nevelésügyi hetilap. - Megj. kéthetente 8 old. Szerk. Zafféry Károly, 1874. XII: Répássy Jánossal, 1875: Répássy János. Kiadó Bpen: Lonkay Antal, Zafféry Károly, Szatmárnémetin: Zafféry Károly, Egerben: Répássy Jánossal, 1876-77: Répássy János. Munk. Kárpáti Endre, Szulik József, Sebők László. Ny: Szatmáron Nagy Lajos kv-ny., 1874. IV. 25: egri érs. lyceumi ny. - Előbb: Tanodai Lapok (1856-71), Népiskolai Lapok (1870-71), utóbb: Népiskolai Tanügy (1877-1912). 88

Szalády 1884:170. - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:75. (217.)