🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Népek Evangelizációjának Kongregációja
következő 🡲

Népek Evangelizációjának Kongregációja (lat. Congregatio pro Gentium Evangelizatione), 1988-: A →Hitterjesztési Kongregáció nevét II. János Pál pápa 1988: ~ra változtatta. - A ~ hivatása az egész földön folyó missziós tevékenység irányítása és koordinálása, a →Keleti Egyházak Kongregációja hatáskörének tiszteletben tartásával. Ennek érdekében teol., lelkiségi és a missz. pasztorációval kapcsolatos kutatásokat is előmozdít, és elveket dolgoz ki az egyes korok és helyek szükségleteinek megfelelő evangelizációs munka számára. Illetékessége eltérő aszerint, hogy missz. ter-ekről v. egyéb területekről van-e szó. Mindenütt feladata a missz. hivatások gondozása és a misszion-ok kellő elosztása, de a missz. területeken szerepe van a világi papság és a hitoktatók képzésében is. Ugyanezeken a területeken a misszió munkáját a ~ bízza rá megfelelő intézményekre, társaságokra v. részegyházakra, s foglalkozik azokkal a teendőkkel, melyek másutt az egyh. területi egységek létesítésével, megváltoztatásával és a főpásztori tisztségek betöltésével kapcsolatban a →Püspöki Kongregációra tartoznak. A →megszentelt élet intézményei vonatkozásában a ~ illetékes azokban a kérdésekben, melyek a szerz-eket egyénileg v. közösségileg mint misszion-okat érinti. A ~nak vannak alárendelve az apostoli élet missziós társaságai, valamint a →Pápai Missziós Művek is. E.P.

Erdő 2003:295.