🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Népakarat
következő 🡲

Népakarat, Nyitra, 1919. máj. 1.-júl. 30.; Pozsony, 1919. aug. 2.-1925. nov. 22.: az Országos Keresztény Szocialista Párt hivatalos közlönye. - Megj. hetenként, 1921: hetente 2x, 2-16 old., össz. 411 sz. Főszerk. 1920. VI. 20: Pesthy Pál, 1921. XII. 25: Máté Ferenc, 1922. I. 29: Pesthy Pál, 1923. II. 11: Reinel János. Fel. szerk. Kapsz István, 1919. X. 5: Oncsák Gyula, 1921. II. 12: Kaiser Gyula. Lapvezér 1921. I. 5: Lelley Jenő. Laptul. 1919. VIII. 2: a pozsonyi kerszoc. központi megbízásból Tobler János, 1920. X. 3: a Ker. Szociális Egyesületek Orsz. Szöv-e, 1925. I. 21: a Kerszoc. Szakszervezetek Orsz. Szöv-e. Ny: Corvina, Nyitra; 1919. VIII. 2: Angermayer Károly, Pozsony; 1920. IX. 19: Wigand K. F. grafikai műint.; 1921. XII. 25: Concordia. - Azonos címmel adták ki Losoncon 1921. I. 5-1922. VII. 12: a Csehszl. Szoc., majd Komm. Párt lapját. 88

Népakarat, Bp., 1919. szept. 1.-1921. jan. 10.: politikai lap. - Megj. hetenként, össz. 48(?) sz. Fel. szerk. és kiadó 1919. IX. 1: Franke János. Fel. szerk. 1919. IX. 21: Wagner Antal. Kiadó 1919. X: Franke János, Mo-i Radikális Kerszoc. Párt. Ny: ABC, 1919. X. 20: Apostol, 1920. XII. 17: M. Sajtó. T.E.

Kemény 1942:215.

Népakarat, Bp., 1925. jan.(?)-1929. aug. 26.; 1930. okt. 5.-1931. aug. 2.: keresztényszocialista politikai hetilap. - Megj. vasárnaponként 6 old. Fel. szerk. Movik Zsigmond. Fel. kiadó: Székely János, 1927. V. 1: Movik Zsigmond. Laptul.: Kerszoc. Egyes-ek Orsz. Szöv-e. Ny: Martineum Rt., Szombathely, 1927. V. 2: Apostol. - Utóbb: Magyar Hétfő (1929), melynek szerkesztőségéből kivált Movik Zsigmond és 1930-31: folytatta a lapot. T.E.

Wünscher 1927:67.