🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Németújvár
következő 🡲

Németújvár, v. Vas vm. (Güssing, Au.): 1. vára. A Kiscen hegyen 1150 k. Wolfer és Hedrich gr-ok bencés ktort alapítottak. 1180: a ktort feloszlatták, s III. Béla kir. a határ védelmére kővárrá alakíttatta, melyet Novum Castrumnak ('Újvár') neveztek. A 13. sz. végén a nagyhatalmú Kőszegi v. Németújvári családé, akiktől 1327: Károly Róbert foglalta el. Később nagyrészt kir. vár, II. Lajos 1524: Batthyány Ferencnek adományozta, azóta a Batthyány családé. A török időkben fontos szerepe volt az osztrák tart-ok védelmében, de jelentős ostromot nem kellett kiállnia, 2003: is épen áll. 1609: Bethlen Gábor, 1683: Thököly csapatai szállták meg rövid időre. A Rákóczi-szabharc idején végig a cs. hűségén maradt. Alsó szintjei a kk-ból, a felsők a 16-17. sz-ból valók. 1778-: elhagyott, 1957: megerősítették, 1969: múz. nyílt benne. - 2. esperesség a v. szombathelyi egyhm-ben. Plébániái 1900: Felsőrönök, Királyfalva, Kukmér, Némethidegkút, Németszentgrót, Rábakeresztúr, Szentmiklós. - 3. plébánia. 1157: Kiscen. 1200: már létezett. Tp-át a 13. sz. első felében Szt Jakab ap. tit-ra sztelték. Mai Sarlós Boldogasszony-tp-át 1643: építették. - A ferencesek tp-át Batthyány Ádám építtette. Ez lett a plébtp., benne →Batthyány Strattmann László hg. sírja. - Kegyura 1880: a Batthyány Strattmann család. Anyakönyvei 1667-től. - 4. apátság. Vsz. bencés. Címét viselte: 1760: Hörger Lipót kismartoni plnos, 1791: Bernkopf Ignác, 1803: Coreth József, 1852: Kozacsek József, 1877: Köves Antal szombathelyi knk., 1886: Kun László makói plnos, 1908: Tóth József szombathelyi knk. Ma nem adományozzák. - 5. Szerzetesei: a) bencés monostor. Walfer ispán a lakatlan Kőszín (Küszén) hegyén 1157: II. Géza kir. és Gervasius győri mp. beleegyezésével mon-t épített, ellátta birtokokkal, szőlővel, föld- és szőlőművesekkel és állatokkal. A pannonhalmi apát alá rendelte, hogy ő konventjével és az új mon. szerz-eivel együtt válasszon apátot. A ~i mon. élén 3 apát követte egymást, majd III. Béla kir. erősség számára lefoglalta és a  szerz-eknek távozniuk kellett. III. Honorius és IX. Gergely p-k 1225 és 1238: hiába sürgették többször is a kárpótlást. Végül IV. Béla kir. 1263: a pannonhalmi apáttól a tatárjáráskor kapott 800 márkáért és Küszin (Újvár) birtokáért 5 Nyitra vm-i falut adott. - b) domonkos ktor. 1459: Hunyadi Mátyás kir. ~t Újlaki Miklós erdélyi vajdának adta. A vár alatt, a fal egy tornya közelében domonkosok telepedtek le. A r. gen. innen küldte 1475: Kristóf konverzust Nagyszombatba, 1476: Selmecbányára. 1492: 3 frátert a ~i konventbe rendelt. - c) ágostonos remeték. 1519: Újlaki Lőrinc, ~ ura okl-et állított ki az ágostonos remeték számára alapított Boldogságos Szűz Mária ktor részére, melyben többek között neki adta az ÉNy-ra fekvő Arand (Ollersdorf) falut minden tartozékával. Az ágostonosok vsz. Körmendről költöztek át, mert ott domonkosok tűntek föl a helyükön. 1524: a gyermektelen Újlaki halála után Batthyány Ferenc és utódai uralták ~t. Batthyány 1537: keményen bírálta a szerz-ek életét.

1538 u. a ktor kihalt. 1569: Batthyány Boldizsár a ref-hoz csatlakozott. - d) mariánus ferencesek. Batthyány Ádám kat. vallásra tért és az öreg ktor-épületet 1648. VII. 9: átadta a ferenceseknek. Sarlós Boldogasszony-tp-ukat 1652: szent. A pléb-t is vezették. H.F.L.-Bá.B.-**

1. Pickler, Harald: Burgen u. Schlösser, Ruinen u. Wehrkirchen im Burgenland. Wien, 1972:58. - Csorba Csaba: Regélő váraink. Bp., 1993:129. - 2-3. Schem. Eisenstadt. 1980:143. - Juhász 1982:99. - 4. Péterffy II:274. - LBE:365. - 5. Schem. SM 1834:31; 1905:33. - Iványi Béla: Dominikánus okl-ek (1942): 8. - Burgenländische Heimatblätter 35 (1973) 59. (Magyar A.: Das ehemalige Augustinerkloster von Güssing) - Dehio 1976: 120. -Valter 2004:160.


Németújvár, v. Vas vm. (Güssing, Au.): Lásd MKL IX:699. – 4. Szerzetesei: a) bencés monostor. Walfer ispán a lakatlan Kőszín (Küszén) hegyén 1157: II. Géza kir. és Gervasius győri mp. beleegyezésével mon-t épített, ellátta birtokokkal, szőlővel, föld- és szőlőművesekkel és állatokkal. A pannonhalmi apát alá rendelte, hogy konventjével és az új mon. szerz-eivel együtt válasszon apátot. A ~i mon. élén 3 apát követte egymást, majd III. Béla kir. (ur. 1172–96) erősség számára lefoglalta és a szerz-eknek távozniuk kellett. 1225: III. Honorius, 1238: IX. Gergely p-k hiába sürgették többször is a kárpótlást. Végül IV. Béla kir. 1263: a pannonhalmi apáttól a tatárjáráskor kapott 800 márkáért és Küszin (Újvár) birtokáért 5 Nyitra vm-i falut adott. – b) domonkos ktor. 1459: Mátyás kir. ~t Újlaki Miklós erdélyi vajdának adta. A vár alatt, a fal egy tornya közelében domonkosok telepedtek le. A rfőnök innen küldte 1475: Kristóf konverzust Nagyszombatba, 1476: Selmecbányára. 1492: 3 frátert a ~i konventbe rendelt. – c) ágostonos remeték. 1519: Újlaki Lőrinc, ~ ura okl-et állított ki az ágostonos remeték számára alapított Boldogságos Szűz Mária ktor részére, melyben többek között neki adta az ÉNy-ra fekvő Arand (Ollersdorf) falut minden tartozékával. Az ágostonosok vsz. Körmendről költöztek át, mert ott domonkosok tűntek föl a helyükön. – 1524: a gyermektelen Újlaki halála után Batthyány Ferenc és utódai uralták ~t. Batthyány 1537: keményen bírálta a szerz-ek életét. 1538 u. a ktor kihalt. 1569: Batthyány Boldizsár a ref-hoz csatlakozott. – d) mariánus ferencesek. Batthyány Ádám kat. vallásra tért és az öreg ktor-épületet 1648. VII. 9: átadta a ferenceseknek. Sarlós Boldogasszony-tp-ukat 1652: szent. A pléb-t is vezették. – 5. a bencés apátság címét viselte: 1760: Hörger Lipót kismartoni plnos, 1791: Bernkopf Ignác, 1803: Coreth József, 1852: Kozacsek József, 1877: Köves Antal szombathelyi knk., 1886: Kun László makói plnos, 1908: Tóth József szombathelyi knk. 2000: nem adományozzák. H.F.L.

Schem. SM 1834:31; 1905:33. – Iványi Béla: Dominikánus okl-ek (1942): 8. – Burgenländische Heimatblätter 35 (1973) 59. (Magyar A.: Das ehemalige Augustinerkloster von Güssing) – Dehio 1976:120. –Valter 2004:160.