🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nékám
következő 🡲

Nékám Lajos Sándor (Pest, 1868. jún. 4.-Bp., 1957. jan. 29.): bőrgyógyász, egyetemi tanár. - 16 é. korában Bpen éretts., 1888: mint IV. é. orvostanhallg. gyakornok a Közegészségtani Int-ben, 1889: orvosdr. 1890: tanárs., Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban és Hamburgban járt tanulm-úton, hogy a bőrbetegségek gyógyításait tanulmányozza, a trópusi betegségek vizsgálatáért járt Marokkóban, meglátogatta Port. leprakórházait. 1895: a főv. Bakteriológiai Int. ig-ja, 1898: a bőrkórtan egy. mtanára, 1900: az új Szt János Kórház rendelő, 1902: a VII. ker. Kun u. kórház bőrbeteg o. főorvosa. 1906: rk., 1910: egy. ny. r. tanár. Tanszékének a régi sebészeti klinika épületében otthont biztosított, mely az I. vh-ig kora legkorszerűbb bőrgyógyászati klinikái közé tartozott, falait neves művészek freskóival díszíttette. 1914: először végzett Mo-on szűrővizsgálatokat a gombás betegségek járványszerű terjedése megakadályozására. Az I. vh-ban I. o. főtörzsorvos, klinikáját a háborús viszonyok miatt átszervezte; a nemi betegségek elleni küzdelem kormánybiztosa. Az I. vh. után ~ szervezte meg a Rockefeller-alapítvány segélyezési akcióját. 1919. IX: a Collegium Medicum (IX. Köztelek u. 1.) egyik létrehozója, melyben évente kb. ezer diák étkezett, a menekültek és szegények ingyen v. kedvezményesen; diákjainak ingyenes ang., fr., ném. nyelvtanf-ot szervezett. 1938: megalakította a M. Dermatológiai Társ-ot, 13 külf. dermatológiai társ. tb. tagja volt. 1930/31: a bpi egy. rektora, 1934-38: a felsőház tagja, részt vett az eü. törv-ek reformjának kidolgozásában. 1935: a IX. (Bpi) Dermatológiai Kongressz. elnöke, 1938: nyugdíjazták. 21 é. át elnöke volt az Orvosi Kv-kiadó Társ-nak, mely ez idő alatt 84 művet adott ki; elnökségéhez fűződik az Orvoskari Közp. Kvtár fejlesztése, a M. Fénykutató Biz., a M. Salvarsan Biz. elnöke, a M. Képzőműv. Társ. alelnöke, 1925: a SZIA IV. o. tagja. - Fm: M. orvosi vademecum. 1-2. köt. Szerk. Kétly Lászlóval. Bp., 1902. - A m. bőrgyógyászat emlékeiből. Uo., 1908. - A Bpi Kir. M. Tudegy. új klinikája bőr- és nemibetegek számára. Uo., 1915. - A háború és a nemi betegségek. Uo., 1915. - Vezérfonal a nemi betegségek gyógykezeléséhez orvosok számára. Uo., 1916. - A nemi betegségek kötelező bejelentésének, nyilvántartásának és gyógyításának kérdése. Uo., 1917. - A venereás betegségek társad. kihatása. Uo., 1917. - A nemi bajok leküzdésének irányítása. Pécs, 1918. - A Kir. M. Tudegy. Orvostud. Karának gazd. alm-ja az 1921. é. Közrebocsát. Bp., 1921. - Egyetemi problémák. Uo., 1924. - Actualis problémák kül. tek. a syphillis gyógyítására. Uo., 1929. (Klny. Orvosi Hetilap) - Az egy-ek integritásának fontosságáról. Uo., 1931. - Egy-ünk fejlesztéséről. Ünn. beszéd. Uo., 1931. - Drámák az orvostud-ban. Uo., 1933. - Congressus Dermatologorum Internationalis 9. Bp. 13-21. Sept. 1935. Vol. 4-5. Összegyűjt. és kiad. Uo., 1935. - Mo. kultúrtörekvése 896-tól 1935-ig. Uo., 1935. (ang-ul, ném-ül és fr-ul is) - Un voyage d'etude dermatologique a la fin du XIX siécle. Uo., 1936. - Kultúrséta Ny-on. Uo., 1936. (Klny. Orvosképzés) - Szerk. Terray Pállal A Közkórházi Orvostársulat évkv-e 1898-1901, többekkel A nemi betegségek gyógykezelése és a Nemzetvédő Enquéte Munkálatai c. kiadványokat. T.E.

Jelentés dr. ~ Sándor úr irod. működéséről. Beterjeszti Kétly Károly. Bp., 1898. - Jelentés dr. ~ irod. munkáiról. Beterjeszti Petrik Ottó. Uo., 1898. - Pallas XVIII:525. - Szinnyei IX:866. - Dolgozatok ~ prof. negyedszázados tanári működése évford-jára. Írták és kiad. tanítványai. Uo., 1924. - SZIA tagajánl. 1925:13. (*jún. 5.) - M. társad. lex. 1930:405. - Ker. m. közél. alm. II:750. - Orvosi Hetilap 1957:313. (Földvári Ferenc)