🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Négyeskönyv
következő 🡲

Négyeskönyv (lat. Quadripartitum), 1553: magyar szokásjog-gyűjtemény. - A kir. és a nemesség személyi jogait, magánjogát, a peres eljárás rendjét, a jobbágyok magánjogát és a helyi (partikuláris) jogokat tartalmazta. Jogtört. emlék, törv-ként soha nem fogadták el.  →Hármaskönyv 88

Hóman-Szekfű III:511. - Illés József: A Quadripartitum közjogi interpolatioi. Bp., 1931. (Ért-ek a fil. és társad-tud. köréből IV:2.) - Viczián István, ifj.: A Quadripartitum eltérései a Tripartitumtól a nemesi magánjogban. Cegléd, [1936]. (Az Illés szeminárium kiadványai 2.) - Degré Alajos: A ~ perjogi anyaga. Uo., 1936. (uaz 3.) -: A ~ büntetőjogi elvei. Uo., 1936. (Angyal-szem. kiadv. 34.)