🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Názáreti Jézusról Nevezett Bűnbánók Rendje
következő 🡲

Názáreti Jézusról Nevezett Bűnbánók Rendje, nazarénusok (lat. Ordo Poenitentium a Iesu Nazareno, OPoen): a ferences regulához hasonló szabályzat szerint élő, kolduló, szemlélődő remeterend. - Salamancában (Spo.) alapította 1752: Juan Alonso →Varela y Losada. VI. Pius p. (ur. 1775-99) 1784: hagyta jóvá, s megajándékozta a r-et a ferencesek kiváltságaival. Tagjai a 3 fogadalom mellett 4.-ként 1854-ig a Szeplőtelen Fogantatás jogainak védelmére is fog-at tettek. Különlegesen tisztelték a Szt Keresztet. Az első papokat 1755: Barkóczy Ferenc egri pp. szent. föl. Házaik voltak Spo-ban, Port-ban, Au-ban és Mo-on. - A ferencesekkel és a domonkosokkal olyan szoros kapcsolatot tartottak, hogy házat csak ott nyitottak, ahol ezek a r-ek jelen voltak; ha úton voltak, ezek házaiban kellett megszállniuk. - A ffi ágnak 1654: 20, 1759: 30, 1929: 255 tagja volt. Házaik: 1759: 8, 1763: 10; 1771: már csak Itáliában volt 3. Női ágának egyetlen háza 1765: Egerben volt. - 1929: Itáliában, Lengyo-ban, Mo-on és Spo-ban összesen 11 házuk volt. Jelentősnek számított az Osztrák-M. Monarchiában az egri, esztergomi és bpi ház. - A ~t 1930: No-ban betiltották. XI. Pius p. (ur. 1922-39) 1935. XI. 20: megtiltotta új tagok fölvételét, a tagokat föloldotta fogadalmuk alól, a papokat egyhm. szolg-ba v. más szerzetbe küldte. - Mo-on 1756: Barkóczy Ferenc telepítette le a r-et Felsőtárkányban. Maga is sokat tartózkodott náluk, halála után azonban a ~ tagjai elhagyták Felsőtárkányt. Péliföldszentkereszten 1763: épült Szt Kereszt-tp-uk búcsújáró hely; kultusza kibontakozásánál nagy jelentősége volt a szent titulusnak. →INRI **

DIP VI:1368.