Magyar Katolikus Lexikon > N > Náray


Náray György (Pálóz, Zala vm., 1645. ápr. 23.-Nagyszombat, 1699. dec. 5.): germanikus, kanonok. - Ev. szülőktől született. Rokonai nevelték kat-nak. Győrött és Nagyszombatban tanult. 1666. V. 31: a CGH növ-e lett. 1668. XI. 6: papként tért haza, s az egri pp. kp-ja, 1674: Csütörtökhelyen plnos. 1677: alesp., 1680: ppi plnos. Sok prot-t megtérített. 1684. VI. 9: pozsonyi, 1685: és 1689: a Szt Imre papnev. kormányzója, 1686: a kápt. dékánja. 1690. III. 4: esztergomi knk., tornai, 1691. IV. 21: zólyomi főesp., 1692: egyh. látogatást tartott. - Fm: A Szentháromság olvasójáról. Imádság szükségéről és modgyárul. Nagyszombat, 1693. - Lyra Coelestis svavi concordia Divinas Laudes personans. Hominumque animos A Terrenis Ad Caelestia avocans. Elaborata et juxta Musicales Notas In Harmonia adoptata. Nagyszombat, 1695. (Legnagyobbrészt m. énekek kottával) Kz-ai az esztergomi főegyhm. kvtárban. - ~ dallamaival énekeljük a →Hozsanna 14, 48, 73, 75/B, 78, 86, 92, 100, 103, 126, 155, 187, 188, 197, 212, 227, 255, 274, 293, 299, 303. és az →Éneklő Egyház 209, 297, 307, 361. sz. énekeit. 88

Zelliger 1893:348. - Némethy 1894:810. - Kollányi 1900:310. - Szinnyei IX:816. - Chobot 1917:856. - Veress II:63.