🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Náprági
következő 🡲

Náprági Demeter, Napragy Dömötör, Naprágyi (Gömör vm., 1556.-Győr, 1619. márc. 25.): érsek. - Telegdi Miklós udvarában nevelkedett, az ő pártfogásával a teol-t Bécsben végezte. Fölszent. után a nagyszombati isk. ig-ja. 1586. X. 8: esztergomi knk. 1588: egri nagyprép., 1593. V. 24: aradi prép. 1596. VI. 17: szerémi cpp., Báthori Zsigmond fejed. kinevezésével 1597. V. 1-1605. VIII. 10: erdélyi mpp., a p. 1600. I. 7: erősítette meg. 1599. III-1600. IV(?): Báthori András fejed. és az őt követő Mihály vajda cs. kormányzó kancellárja. 1601. I. 21: a gyulafehérvári ogy. Báthori-pártisága miatt száműzte Erdélyből. Mo-ra menekült, magával vitte Váradról 2-300 kötetes kvtárát és →Szent László hermáját (mely 1607: Győrbe került). 1602: pozsonyi prép., 1605. VIII. 10: veszprémi, 1606. XII. 21: győri mpp., 1608: kalocsai érs., V. Pál p. 1610. I. 27: erősítette meg, II. 8: kapta meg a palliumot. - 1598: Lengyo-ban, 1599: és 1609: Rudolf kir-nál járt követségben. 1614: tagja volt a linzi kongressz. m. küldöttségének. Forgách Ferenc halála után a prím. székbe törekedett, de a kir. Pázmány Pétert választotta helyette. - Kvtárának 50 kötete, köztük János Zsigmond 3 és Báthori Zsigmond 7 kv-e 2000: a győri ppi kvtárban. - M: Hungariae Periclitantis Legatorum. Krakkó, 1595. - Levele: Sárospataki Lapok. 1891:45. sz. (Levél Károlyi Gáspárhoz. Veszprém, 1591. X. 28.). - Utóda a szerémi c-en 1599: Monoszlóy András, az erdélyin 1605. VIII. 10-1618. VII: széke üres, utóda 1618. VII. 10: Szentandrássy István, Veszprémben 1606. XII. 21-1608. IV. széke üres, utóda 1608. IV. 9: Lépes Bálint; Győrött és Kalocsán 1619. III. 29: Lépes Bálint. T.E.

LBE:491 A. - Nagy VIII:102. - Mendlik 1864:89. (s.v. Náprádi v. Náprágyi; 1597-1605: erdélyi pp.), 50. (60.) (s.v. Napragy; 1607: veszprémi pp.), 70. (s.v. Náprágyi; 1607-19: győri pp.), 79. (s.v. Napragy; 1608-19: kalocsai érs.) - Schem. Agr. 1868:33. (1589: egri nagyprép.) - Gams 1873:379. (s.v. Naprad[g]y; 1596: szerémi pp.), 382. (60.) (s.v. Napragyi; 1596-1606: erdélyi pp.; széke 1607-17: üres), 387. (65.) (s.v. Napragy; 1607-1608. V. 3. előttig veszprémi pp.), 374. (1607. IV. 10-†1619: győri pp.), 372. (1608-†1619. III. 5. előttig kalocsai érs.) - Lakatos 1881:35. - Zelliger 1893:348. - Fraknói 1895:545. - Kollányi 1900:188. - Lukcsics 1907:15. (59.) - Szinnyei IX:812. (X. 18: esztergomi knk.!) - Schem. Trans. 1913:14. - Eubel III:320. (s.v. Naprad[g]y; 1596: szerémi pp.); IV:341. (s.v. Napragyi; 1600. I. 7: erdélyi pp.), 365. (s.v. Napragy; 1607: veszprémi pp.), 207. (1610. I. 27: győri pp.), 156. (1610. I. 27: kalocsai érs.) - Temesváry 1931:14. (címere!) - Bedy 1938:544. - Schem. Jaur. 1968:48. - Schem. Vesp. 1975:27. - Erdély tört. I:529. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:102, 112.