🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nádor-kódex
következő 🡲

Nádor-kódex, 1508: 352 levél terjedelmű magyar nyelvű kézirat. - Vsz. az óbudai klarisszák számára készült, a másoló kéz azonos a →Simor-kódex és a →Nagyszombati kódex másolójáéval és a →Debreceni kódex egyik kezével. A ~ traktátusokat, passiót és Mária-siralmat, legendákat és népénekeket tartalmaz. A passió és a Mária-siralom a →Winkler-kódex szövegeivel van szoros rokonságban. A test és a lélek vetekedése Gualterus Mapes Visio Philiberti c. költeményének prózai fordítása. A legkorábbi magyar nyelvű kottás énekeket a ~ tartalmazza. - A ~ a 17-18. sz: a pozsonyi klarisszák tulajdonában volt, 1782: a ktor föloszlatásakor került Winkler Mihály knk. birtokába, aki a bpi Egyetemi Kvtárnak ajándékozta. Toldy Ferenc a kódex elnevezésével József nádor félévszázados kormányzásának állított emléket. Jelzete Cod. Hung. 1. - Kiadásai: ~. Kiad. Katona Lajos. Bp., 1908. (Nyelvemléktár 15.) - ~. Kiad. Pusztai István. Uo., 1994. (Régi M. Kódexek 16.) M.E.

Akad. Értes. 1907:500. (Katona Lajos: Túlvilági látomások codexeinkben) - Horváth 1911.