🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nádasi
következő 🡲

Nádasi Alfonz Tibor, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1909. márc. 21.-Győr, 1997. szept. 19.): gimnáziumi tanár. - Pápán, majd Pannonhalmán a bencés gimn-ban tanult. 1925. VIII. 6: lépett a r-be, 1930. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 10: pappá szent., gör-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett és drált. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón mint bencés cserkész mutatta be Teleki Pál társaságában Baden-Powellnek a bencés csapatok sátrait. 1933-42: Sopronban, Esztergomban, majd Bpen gör-öt és lat-t tanított a rendi gimn-ban. Megtanult fr-ul, ol-ul, ném-ül, ang-ul és or-ul is. A Zeneakad-n hegedű, zongora és egyhzenei szakon tanult, de a háború miatt nem diplomázhatott. - 1942: táb. lelkész a K-i fronton, 1943: jelen volt a doni áttörésnél, helytállásáért Vaskeresztet kapott. Tábori műtőben asszisztált, a brianszki erdőben aknát szedett, lefagyott végtagokat amputált. - Bp. ostromának utolsó napján, 1945. II. 13: került fogságba, az uszmányi fogolytáborba vitték. Amikor a szörnyű körülmények miatt tiltakozást szervezett, a borovicsi büntetőtáborba száműzték. Itt 4 éjszaka cigarettapapírra írta le a táborban lakó 3000 fogoly tiszt névsorát, melyet Rajk Endre (Rajk László testvére, aki szintén ott volt fogoly, de testvére kiszabadította) hazahozott. Ennek eredményeként (s az 1947-es választások kampányfogásaként) a táborból hazatérhetett a 3000 hadifogoly tiszt. - Hazatérése után Bpen kp. és a pesti bencés gimn. tanára. 1949: bencés diákokból megszervezte a Schola Benedictina fiúkórust. Az ÁVO többször előállította és kihallgatta, a kórust betiltották. Ekkor édesanyákból megalakította a Szt Skolasztika Kórust. - 1950: a győri bencés gimn. tanára. 1975: nyugdíjazták, ekkor drált. 1980-91: a KPI énektanára. - →Bárdos Lajoshoz és →Kodály Zoltánhoz több évtizedes barátság fűzte, utóbbit ~ temette. - 1994: táb. lelkész őrnaggyá léptették elő. A MKPK Szt Gellért-, a Ker. Értelmiségiek Szövetsége Szt Adalbert-díjjal tüntette ki. - M: Tematikus szentbeszédek a gör. egyhatyákból. Ford. Bp., 1944. (Az egyhatyák sztbeszédeiből 1.) - A szentatyák beszédei a pünkösd utáni vasárnapokra. Ford. Holvay Endrével és Pénzes Balduinnal. Bp., 1944. (Az egyhatyák sztbeszédeiből 5.) - Aurelius Augustinus zenei műveltsége. A kérdés filológiai megközelítése. 1975. (Dissz.) - Nagy Szt Baszileosz: Buzdítás az ifjakhoz. Ford. Bp., 1983. (ÓÍ VI:213) - Szt Ágoston: A zenéről. Ford., magy. Uo., 1986. (ÓÍ XI:441.) - Danielou, Jean: Az angyalok és küldetésük az egyházatyák szerint. Ford. Uo., 1997. - Mi mindenre emlékezett Kodály? Szerk. Németh József Lőrinc-Lukácsi Zoltán Márk. H.n., 2000. - Hadifogolynapló. Szerk. Lukácsi Zoltán. Győr, 2004. Hufnagl Katalin

M. könyvészet 1921-1944:538. (s.v. Nádasdy!) - Jámbor 1938:163; 1942:159. - Tóth 1948:137. (s.v. Nádasdy!) - PN 1987:191. (1456.)

Nádasi János, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1613. jan. 13.-Bécs, 1679. márc. 3.): hitbuzgalmi író. - 1633. VIII. 14: Leobenben ismételt kérésére vették föl a r-be. A teol-t Rómában végezte. Hazatérve Nagyszombatban tanított, majd Rómában a Germanicum spirituálisa. 1650-52: a r. évkv-ét szerk., majd a gen. titkára. III. Ferdinánd kir. (ur. 1637-57) és neje, Eleonóra gyóntatója. Szentség hírében halt meg. - Fm: Reges Hungariae. Pozsony, 1637. - Maria, Mater agonizantium. Grác, 1640. (München, 1641; Prága, 1644; Nagyszombat, 1648. (m-ul); Köln, 1654; Lublin, 1694) - Jesu et Mariae cliens. Pozsony, 1643. - Vita s. Emerici. Uo., 1644. - Pharetra Spiritus. (m-ul) Uo., 1644. - Maria aeternitatis beatae Porta Sancta. (m-ul) Uo., 1645. - Annus coelestis Jesu Regis et Mariae Reginae Sanctorum omnium. Bécs, 1648. (Bologna, 1659; Köln, 1667) - Annus Marianus. Bécs, 1648. - Annus crucifixi Dei Jesu. Pozsony, 1650. - Annus morientium. Nagyszombat, 1650. - Annus SS. Trinitatis. Pozsony, 1650. - Annus aeternitatis. Bécs, 1650. - Annus Eucharisticus. Nagyszombat, 1651. - Incitamenta cultus Beatissimae Virginis. Grác, 1651. - Annus Angelicus. Antwerpen, 1653; Nagyszombat, 1654. - Annus Pueri Dei Jesu. Uo., 1653. - Rosae coelestes. Dilingen, 1654. - Theophilus Marianus. Köln, 1654; (Róma, 1664; Münster, 1671; Passau, 1691) - Lilia coelestia. Bécs, 1655. - Flammae sancti amoris. Ingolstadt, 1656. - Dies S. Josepho sacer. Róma, 1656. - Horti, flores et coronae coelestes. Bécs, 1657. - Annus dierum Illustrium Societatis Jesu (SJ). Róma, 1657. - De imitatione Dei. 3 kv. Uo., 1657. - Praetiosae occupationes morientium in SJ. Uo., 1657; Nagyszombat, 1753. - Annus votivus. Bécs, 1658. - Annuae literae SJ. Dilingen, 1658. - Heroes et victimae caritatis SJ. Róma, 1658. - Diurno quotidianae virtutis. Prága, 1659. - Annus meditationum cordis. 1-3. rész. Róma, Bécs, 1659-63. - Hebdomada S. Josepho sacra. Róma, 1659; (Ingolstadt, 1661; Köln, 1664; Grác, 1680) - Pátek Rok. (A péntek ünnepe) Prága, 1660. - Diurnum divini amoris. Róma, 1660. - Annales Mariani SJ ab anno 1521. Uo., 1661. - Mensis divini amoris. 1-3. köt. Róma, 1662-63. (Grác, 1672; Krakkó, 1690) - Aula coelestis. Bécs, 1663. - Annus hebdomadarum coelestium. Prága, 1663. - Annus Joannis. Uo., 1664. - Hebdomada SS. Ignatii et Xaveri cultui et imitationi sacri. Uo., 1665. (Köln, 1668; Pozsony, 1674; Prága, 1695; ném-ül: Konstanz, 1674; München, 1792) - Hebdomada meditandae aeternitatis. Róma, 1665; (Dilingen, 1671; Bécs, 1673; Prága, 1677) - Calendarium novum ad bene moriendum. Herbipoli, 1665. - Aspirationis theologicae. Prága, 1666. - Seraphinus divini amoris. Uo., 1666. - Horae Marianae Angelicae. Bécs, 1670. - Heylighe Wekke. Antwerpen, 1673. - Aurum ignitum. Bécs, 1673. - Oratio angelica. Uo., 1674. - Mons myrrhae et collis thuris. Uo., 1675. - Cor amoris Dei. Uo., 1675. - Punctum honoris aeterni. Uo., 1675. - Anni coelestis dies mariani. München, 1676. - Annus amoris Dei. Bécs, 1678. - Annus eremus. Uo., 1678. - Aeternitas. Uo., 1679. - Vita et mores praedestinatorum. Uo., 1681. - Geminum foedus. Schwidnic, 1697. - Aphorismi aeternitatis. Prága, é.n. - Auctarium annuarium SJ. Uo., é.n. 88

Szinnyei IX:500. - KL III:365.