🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mogyoródi Szent György bencés apátság
következő 🡲

mogyoródi Szent György bencés apátság: A →mogyoródi csata (1074. III. 14.) előtt László hg. fogadalmat tett Szt Mártonnak, hogy ha győz, tp-ot épít tiszt-ére. - A Képes Krónika szerint „virradatkor a hercegek is elrendezték hadisoraikat. És amikor László felöltötte fegyverzetét, leborult a földre, és a Mindenható Isten kegyelmét kérte; és fogadalmat tett Szt Mártonnak, ha az Úr neki adja a győzelmet, azon a helyen tp-ot épít tiszt-ére. Így is történt.” - A tatárdúlás után Szt György oltalma alá helyezték, kegyura a kir. lehetett. - 1337-42: a garamszentbenedeki apát fáradozott azért, hogy a mon-t visszaszerezze egy István nevű laikustól. Az apátság annyira megerősödött, hogy 1366: itt tartották a bencés nagykápt-t, melyre 18 monostor küldte képviselőit. IX. Bonifác p. (ur. 1389-1404) 1403: megerősítette tizedszedési jogát. 1413-14: az apát 4x kapott p. megbízást. - 1482: I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) kérésére IV. Sixtus p. (ur. 1471-84) engedélyezte, hogy a konvent és apát nélküli ~ot az →óbudai Szent Péter és Pál prépostsággal egyesítsék. 1490: a váci ppség pert indított Mogyoród birtokáért, melyet 1491: megnyert. - A ~ épületei 1993: is a Klastrom domb, Klastromi kerteknek nev. helyen álltak. Althann Károly váci pp. 1749: a ~ romjait fölhasználtatta a mogyoródi pléb. és tp. építéséhez. - Apátjai: 1391-ig Henrik, 1417: Ulrik, 1424: Jakab, 1439: Konrád, 1453: Péter. - A ~ címét Mogyoródi Boldogságos Szt Szűz apátság néven adományozták. Viselte: 1690: Kresnerich György pozsonyi, 1710: Kiss János egri, 1755: Horváth János kalocsai, 1771: Fogler József győri knk., 1778: Fábián József, 1796: Schaur Ferenc, 1815: Frideczky Ferenc székesfehérvári knk., 1825: Szepessy Alajos tarcali plnos, 1843: Tajthy Ferenc váci, 1864: Soós József váci, 1882: Laubheimer Ferenc pécsi, 1888: Jung János váci knk. - 2002: a váci egyhm-ben Boldogságos Szt Szűz, másként Szt György apátság néven adományozzák. H.F.L.

Chobot I:68. - Farkas Gyula: Mogyoródi évszázadok. Aszód, 1979. - Bakács 1982. - Pesty 1984. - Ppl. 2001:502.