Magyar Katolikus Lexikon > M > miseénekek


miseénekek: 1. legrégibb formájukban a szentmise állandó részeinek (→ordinárium) magyar földolgozásai közismert dallamokra (→Cantus Catholici, 1674; →Cantionale Catholicum, 1676; →Turóci Cantionale, →Lyra Coelestis, 1695). E ~ még a 18. sz. végén is kedveltek voltak több Kyrie-trópussal együtt (→Egyházi énekes könyv, 1797-98). - 2. Az időközben elterjedt újtípusú ~ kétfélék: a) minden vers ugyanarra a dallamra ment, s szövegük nemcsak az ordinárium tételeit dolgozta föl a korábbiaknál szabadabban, hanem pl. evang-ra, Úrfelmutatásra, Miatyánkra és áldozásra is adott 1-2 versszakot. Vsz. első példája a nagyszombati jezsuiták 1732: missz. céllal kiadott kis énekfüzetében. b) az egyes tételeket különböző, régi v. újonnan végigkomponált dallamra énekelték (énekeskönyvi kifejezéssel: Összefüggő miseénekek, Magyar kismisék). - Mindkét csoportból különösen nagy választékot nyújtott a →Római katholikus egyházi énekek c. gyűjt. (1887, 1890). A ma is népszerű ~ nagy részét a →Katolikus egyházi énektár (1855) honosította meg. →népének P.G.