🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > milkói püspökség
következő 🡲

milkói püspökség, kun püspökség, 1227 k.-1512: hajdani püspökség Moldvában. - A kunok térítésére alapították. A 13. sz. elején III. Honorius p. (ur. 1216-27) biztatására és II. András m. kir. (ur. 1205-35) támogatásával domonkos misszion-ok 1227-1512: A 13. sz. elején a pápa biztatására és a magyar király támogatásával dominikánus misszionáriusok igyekeztek keresztény hitre téríteni a Moldvában élőigyekeztek ker. hitre téríteni a kunokat. Borz Membrók, a kunok vez-je arra kérte az esztergmi érs-et jöjjön omi érs-et (akinek e vidék térítési ter-éhez tartozott), jöjjön →Kunországba, keresztelje meg a kun népet és szenteljen számukra pp-öt. Róbert esztergomi érs. a pápa felhatalmazásával a Domonkos-rendiek mo-i vezetőjét, Teodorik barátot, aki már 5 esztendeje derekasan kivette részé(1226-39) Teodorik domonkos tartfőn-öt, aki már 5 esztendeje rész vett a térítésben, 1227: pp-ké szent. A ~ a Kárpátok és a Szeret folyó közti területen volt, központja →Milkó városa, melynek pontos helyét nem tudjuk. - A pápa a ~et kivette az esztergomi érsekség alól, s a maga hatáskörébe csatolta, de Teodorik tagja volt a magyar ppi karnak. Kezdetben a dominikánusok által a Milkó onkosok által a Milkó-patak mellett épített Szt Szűz-kpnát használta, majd kérésére és a pápa sürgetésére IV. Béla kir. fe(ur. 1235-70) fölépíttette a szegyh-at és a ppi palotát. A pápa 100 napos búcsút engedélyezett az építkezés segítőinek. - A ~ alá tartozó moldvai kunság Kötönyék Ny-ra vonulásával (1238) meggyöngült. Az 1241. III-ikunság 1238: Kötöny és népe Ny-ra vonulásával megfogyatkozott, 1241. III: a tatár betöréskor nem tudott ellenállni: Tulujfia Bedzsák mongoljaival átkelt a Szereten és elsöpörte Kunországot, feöldúlta és lerombolta a ~et. 90 (vagy 190) szerz. esett áldozatul, vsz. Teodorik is odaveszett. A pápa és a magyar kirság részéről több sikertelen kísérlet történt a ~ újjászervezésére.I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) 1345: sikertelen kísérletet tett a ~ újjászervezésére. II. Gyula p. 1512: megszüntette, ter-ét az esztergomi érsségbe olvasztotta. - Mpp-e 1227-(41?): Teodorik OP, utódai ~ c-ét viselő esztergomi spp-ök: 1332-34: Vasvári Vid, 1347-48: Németi Tamás OESA, 1353-57: Bernát OP, 1364: Uski Albert OP, Usk),1371-75: Budai Miklós OESA, 1386 e. Gobelinus, 1418: (Ófalvi?) János OSB, 1431: Székely Imre, 1433: György, 1438 e. Hunyadi Pál?, 1438-62: Balázs fia Gergely, 1463(68): Túroni Mihály, 1465. IX. 18: Trevisoi Gergely, 1468: Turon Mihály Simon, 1469: Asszonyfalvi Ostffy Miklós, 1469: Osdolai László? (Ladislaus de Osdola), 1471-93: Toronyi Mihály?, 1502: Ilosvai Pál, 1509: Burjáni László, 1511: Nyási Dömötör.1512: a pápa H.P.-88

Imets 1868:84. - Gams 1873:383. - Pallas XII:668. - Auner 1912. - Sánta 1913. - Karácsonyi I:13. - Makkai 1936:26. - Domokos 1979:35. - Ferenț 1981. - Beke Margit közlése - Jakubinyi 2004:39.