Magyar Katolikus Lexikon > M > mezőkeresztesi csata


mezőkeresztesi csata, 1596. okt. 23.-28.: az 1596. évi török hadjárat döntő, a →tizenötéves háború legnagyobb csatája. - Eger várának X. 13-i tör. elfoglalása (áruló vallon és ném. védőinek lemészárlása, a m-ok rabkénti elszállíttatása) után a Miksa főhg. vezette cs. sereg Báthori Zsigmond erdélyi fejed. (ur. 1596-99, 1601-02) csatlakozása után (kb. 40 ezer fegyveres 95 ágyúval) Mezőkeresztesnél (Borsod vm.) a Csincse patak mocsárvidékén X. 23: ütközött meg a kb. 40 ezer fegyverest és 43 ágyút fölvonultató tör. erőkkel, akik ágyúik elvesztése után visszavonultak. X. 26: megérkezett a tör. fősereg. A császáriak mocsárszéli állásaikból visszaverték a támadásokat, a főhg. serege a tör. táborig érve megfutamította a szultánt s kíséretét, magát győztesnek tekintve az elfoglalt tör. táborban fosztogatni kezdett. Czikala basa lovasságával ekkor érkezett a csatahelyre, a zsákmányolókra rontott, akik táborukat és ágyúikat hátrahagyva menekültek Miskolc felé. A tör. a cs. táborban 10 ezer aranyat is zsákmányolt. A tör. veszteség kb. 20 ezer, a ker-eké kb. 12 ezer (fele lovas, fele gyalogos); a m. urak közül Apponyi Gergely, →Baranyay Pál OSB főapát, Forgách Sebestyén, Pálffy Péter és Miklós, Telegdy János, Zeleméry István esett el. 88

Horváth M. IV:445. - Századok 1895:397. (Kropf Lajos: Egervára eleste és a keresztesi csata 1596-ban [Angol jelentések nyomán])