🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > messiási jövendölések
következő 🡲

messiási jövendölések: →Jézus Krisztus, a Messiás eljöveteléről és országáról szóló próféciák az Ószövetségben. - Az apologetikának nagyon súlyos érve a kat. hit igazsága mellett a ~ maradéktalan beteljesedése. Ezt már Szt Máté hangsúlyozta az ismételten visszatérő megállapítással: „mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Írás...” (vö. 1,22). - Kronológiailag a ~ 3 csoportba sorolhatók: 1. a protoevang-tól Dávid kir-ig; 2. Dávidtól a babiloni fogságig; 3. a fogság kezdetétől Malakiásig. - Tartalmilag 1. Jézus születése: Ter 22,16 (Ábrahám ivadéka lesz); Ter 49,8-10 (Júda törzséből); Iz 11,1-2; Zsolt 88,36-38 (Dávid családjából); Iz 7,14 (szűztől). - 2. Jézus születési helye és ideje: Mik 5,2 (Efratai Betlehem); Dán 9,24-27; Ag 2,7-10 (még állni fog a Templom). - 3. Előfutára: Mal 3,1 (Isten küldötte lesz). - 4. Messiás tulajdonságai: Zsolt 2,2-7 (Isten Fia lesz); Iz 9,5-7 (neve: Erős, Isten, Béke fejedelme); Iz 11,2 („megnyugszik rajta az Úr lelke”); Iz 11,1-5; 42,1-4; 61,1-3 (alázatos, szelíd, irgalmas). - 5. Tevékenységei: Iz 61,1; 62,1-6 (tanító és próféta); Iz 55,3-4; Jer 33,5; Zak 9,9-10; Zsolt 2,6 (az Ország királya és törvényhozója); Zsolt 109,4; Iz 53,4-10; Mal 1,11 (főpap és áldozat). - 6. Szenvedése és halála: Zak 11,12 (30 ezüstre fogják becsülni); Iz 50,6 (megostorozzák, arcul verik); Iz 53,12 (gonosztevők közé sorolják); Zsolt 21,16; 68,22 (ecettel és epével itatják); Zsolt 21,17-18 (átszegezik); Zsolt 21,19 (elosztják ruháit); Iz 53,9 (egy gazdag sírjába temetik). - 7. Föltámadás és megdicsőülés: Zsolt 15,9-11 (teste nem fog romlást látni); Zsolt 11,1-13 (egyetemes országa lesz). **

LThK VII:335.