🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mellékes ügy
következő 🡲

mellékes ügy (lat. causa incidens): Akkor keletkezik, mikor a per idézéssel történt megkezdése után a peralapító →keresetlevélben kifejezetten nem szereplő kérdést terjesztenek elő, mely annyira az ügyhöz tartozik, hogy többnyire a főkérdés előtt kell megoldani (1587.k.). - ~et kezdeményezni lehet írásban v. szóban. Az előterjesztésben szerepelnie kell a főüggyel való kapcsolat megjelölésének. Az előtt a bíró előtt lehet a ~et előterjeszteni, aki a főügy eldöntésére illetékes (1588.k.). ~et kezdeményezhetnek a felek, az ügyész, a kötelékvédő v. a bíró (vö. Comm 11, 1979, 128). - A ~ lefolytatása az alábbi rend szerint történik: 1. A kérés átvétele után a bírónak a felek meghallgatásával haladéktalanul el kell döntenie, hogy foglalkozni kell-e a ~gyel, v. eleve mellőzni kell azt. Akkor kell a ~et tárgyalni, ha az megalapozottnak tűnik és kapcsolatos a főkérdéssel (1589.k. 1.§). Mivel a ~ beterjesztésének elfogadásáról a bírónak haladéktalanul kell döntenie, e döntés ellen fellebbezésnek helye nincs (vö. 1629.k. 5). - 2. Ha a bíró a kérést elfogadja, azt is el kell döntenie, hogy azt közbeszóló ítélettel kell-e megoldani, v. határozatilag. A közbeszóló ítélet útjának választása akkor indokolt, ha a dolog kellően súlyos (1589.k. 1.§). Ha a határozat v. a közbeszóló ítélet olyan természetű, hogy általa az egész ügy eldől, ill. egyébként van olyan hatása, mint a perdöntő ítéletnek (vö. 1618.k.), akkor fellebbezéssel lehet élni ellene (vö. 1629.k. 4). - 3. Ha pedig a bíró úgy találja, hogy a ~et nem kell a perdöntő ítélet előtt sem határozattal, sem közbeszóló ítélettel megoldani, azt kell elrendelnie, hogy a főügy (causa principalis) eldöntésekor vegyék figyelembe azt (1589.k. 2.§). - 4. Ha a ~et ítéletileg kell megoldani, a →szóbeli egyházi peres eljárás szabályait (1656-1670.k.) kell követni, kivéve ha a bíró az ügy súlyosságára való tekintettel másként rendelkezik (1590.k. 1.§). - 5. Ha a ~et határozatilag kell megoldani, a bíróság az ügyet rábízhatja egy ügyhallgatóra v. magára az elnökre (1590.k. 2.§). - 6. A főügy lezárása előtt a bíró v. a bíróság (ha ti. társas bíróságról van szó) visszavonhatja v. módosíthatja a ~et eldöntő határozatot v. közbeszóló ítéletet. Ehhez megfelelő okra van szükség. Történhet a fél kérésére v. hivatalból, a felek meghallgatásával (1591.k.). - ~ sokféle lehet, pl. keletkezhet ilyen a tanúk elutasításáról, a bizonyítékok engedélyezésének megtagadásáról stb. Közülük külön szabályai vannak a →felek távolmaradásának és a →harmadik személy közbelépésének. E.P.

Erdő 1991:606.