🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > megállapodás szolgálati idő szerzése érdekében
következő 🡲

megállapodás szolgálati idő szerzése érdekében: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel kötött megállapodás. – Feltétele a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelező tagdíj mértékével csökkentett) 33,5 százalék nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetése. Kötheti az a nagykorú személy, aki a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak idejét (ideértve a doktorandusz-képzést is); b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a meghatározott húsz év szolgálati idő, illetőleg a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz a húsz év szolgálati idő, vagy – az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. XII. 31. utáni betöltése esetén – az öregségi résznyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. – Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. V.G.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Törvény. 1997.