🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > medgyesi gyűlés
következő 🡲

medgyesi gyűlés, 1919. jan. 8.: az erdélyi szászok küldöttgyűlése. - Az Erdélyt megszálló oláh hadsereg jelenléte meghatározta a szász népszervezet kibővített közp. választmánya határozatát: a küldöttek enyhe szótöbbséggel kimondták az erdélyi szászok Román Kirsághoz csatlakozását. A ~ határozatára az Erdély és Ro. egyesítését már kimondó →gyulafehérvári gyűlés, ill. I. Ferdinánd rum. kir. (ur. 1914-27) hasonló értelmű, 1918. XII. 27: kiadott dekrétuma után került sor. A ~ határozatát kiáltványban hozták a szászok tudomására. Bár a legnagyobb szász társad. egyes-ek tiltakoztak ellene - ilyen létkérdésben dönteni törvényesen csak a Sachsenstag lett volna jogosult -, a megszállás miatt a népszavazás elmaradt. A bánáti svábok egy csoportja VIII. 14: Nagyszebenben 'elismerte' a Bánát Ro-hoz csatolását, a szászok 1919. XI. 6-i segesvári nagygyűlése megerősítette a ~ határozatát. Ezzel megkezdődött a Teutsch Frigyes ev. pp. megjósolta folyamat: „ha Magyarország tönkremegy, ... elvész népünk és egyházunk”. Az erdélyi szászság 80 év alatt létszámának 4-6 %-ára zsugorodott. 88

Mikó 1941:14.