🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > marosvásárhelyi értekezlet
következő 🡲

marosvásárhelyi értekezlet, 1950. ápr. 27.: a gyulafehérvári püspökség papságának az állami irányítással szembeni ellenállása megtörésére rendezett gyűlés. - A román titkosrendőrség 1949. VI. 21: a Gyulafehérvár-Tövis közti országúton elrabolta Márton Áron pp-öt. A kormányzást →Boga Alajos helynök vette át. 1950. II. 28: a román ort. egyh. szinodusa fölszólította a Ro-ban élő híveket, papokat és pp-öket, hogy csatlakozzanak a stockholmi békekiáltványhoz, amit Boga megtiltott papjainak. A titkosrendőrség szervezésében IV. 27: Marosvásárhelyen papi gyűlést tartottak. Az egész országból toboroztak résztvevőket, a gyulafehérvári egyhm-ből 27 pap jelent meg. Elnökül választották Ágotha Endrét, akit a Vatikán V. 5: kiközösített. - A további békegyűlések célja az volt, hogy a romániai kat. egyh-at elszakítsák Rómától és nemz. egyh-at alapítsanak. A papokat ilyen értelmű nyilatkozat aláírására próbálták rávenni, az ellenkezők közül sokat bebörtönöztek. H.V.K.

Hetényi Varga II:360.