Magyar Katolikus Lexikon > M > malabár szertartású katolikusok


malabár szertartású katolikusok: A →diamperi unió után a latinosítás miatt az egyesült →indiai nesztoriánusok (néhány száz hívő kivételével) ismét elszakadtak Rómától. A →kármelitáknak sikerült a többséget újra megnyerni az uniónak; az elszakadt 116 parókia közül 84 kat. lett és elfogadta a →malabár szertartást. A Sztszék a ~at eu. származású, lat. szert. főpásztorok joghatósága alá rendelte. A ~nak 1896-ig mindössze 2 bennszülött pp-e volt. Ez a számukra sérelmes helyzet meggátolta az unió terjedését. Emiatt, valamint az ismételt latinosítási kísérletek miatt a ~ között a prot. és az anglikán, valamint az indiai orosz misszió eredményes munkát végzett, s bekövetkezett a →mellusziánusok elszakadása is. XIII. Leó p. belátta, hogy a ~ válságba kerültek. 1887: két új →apostoli vikariátust szervezett a ~ számára, de ezek élére lat. szert. pp-öket állított. 1896: létrehozták a 3. ap. vik-t is, és a p. mindhárom élére bennszülött pp-öt nevezett ki. Szt X. Pius p. 1911: megalapította a 4. vik-t, és ennek kormányzását is malabár főpapra bízta. XI. Pius p. a 4 ap. vik-t 1923: Szt Tamás ap. ünnepén egyhm. rangjára emelte. Ernakulamban érsséget szervezett, s 3 ppséget rendelt joghatósága alá. A Sztszék 1955: a 4 főpásztor joghatóságát kiterjesztette a lat. szert. egyhm-kben élő ~ra is. 1956: újabb metropoliát szervezett, s ide 2 ppséget osztott be. A ~ száma 1877: 170.000, 1983: már 1.927.704. A papi és szerz. hivatások száma is igen magas. A papnövendékek eu. típusú szem-okban tanulnak, a papok nőtlenségben élnek. Szerz-eik főleg K-i szertartású kárm-k. A ~ között 14 női szerz. kongr. működik. P.I.

Oriente Cattolico 1962:379, 609, 755. - AP 1983. - Timkó Bp., 1971:156.