🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar szentek és boldogok
következő 🡲

magyar szentek és boldogok: 1. hivatalosan szentté és boldoggá avatott magyarok (→szentté avatás). - A liturgikus naptárban: jan. 18: Árpádházi Margit, Irén/Piroska bizánci cs-né, máj. 7: Gizella, jún. 8: Prágai Ágnes, jún. 15: Árpádházi Jolán, jún. 27: Szt László kir., júl. 4: Portugáliai Szt Erzsébet, júl. 18: Hedvig (Nagy Lajos leánya), júl. 24: Árpádházi Szt Kinga, aug. 20: I. István kir., szept. 7: Márk, István, Menyhért →kassai vértanúk, szept. 24: Gellért, okt. 25: Mór, nov. 5:  Imre hg., nov. 16: Skóciai Margit, nov. 19: Árpádházi Erzsébet. - 2. hivatalosan szentté nem avatottak, de a hagyományban szentként tiszteltek: Salamon kir., Gertrúd OPraem, Erzsébet (†Nápoly, 1320 k.), Toulouse-i Szt Lajos (Brignoles, †1297), Erzsébet (†Töss 1336/38), Asztrik, Bánfi Buzád, Bátori László, Beszteréd, Bonifác pp., Buldus, Csák Móric, Tm. Csepelényi György, I. Dávid kir., D'Este Beatrix, Dominici János, Erzsébet özvegy (†1320 k.), Eszkandéli Máté, Günter, Magyarországi Ilona OP (†Veszprém, 1270), Kazotic Ágoston, Kelemen Didák OFMConv, Kvirin, Magyar Antal OFM, Magyar Antal OCD, Magyar István és Szász Konrád vt-k (13. sz.), Magyar István vt. (14. sz.), Magyar Pál, Szádok és társai, Temesvári Pelbárt. - A szentté avatási eljárás megindult v. előkészületben: IV. Károly (utolsó m. kir.), Apor Vilmos (1997. IX. 9: b-gá avatás), Batthyány Strattmann László (2003. III. 23: b-gá avatás), Mindszenty József, Romzsa Tivadar vt. pp. (2001. VI. 27: b-gá avatás), Márton Áron, Prohászka Ottokár, Gojdics Péter Pál vt. pp., Bogner Mária Margit, Kaszap István, Salkaházi Sára, Trugly →Mártika. **

Szalai János: A m. sztek lit. tisztelete kk. miseliturgiánkban.  Bp., é.n. (Dissz.) - Szentek élete. Szerk. Diós István. 1-2. köt. Bp., 2002.