Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar katonai középiskola


magyar katonai középiskola, hadapródiskola, Cőgerei: 1. az I. vh. előtt katonai reáliskolai nevelő intézet, melyben laktanyaszerű körülmények között a polg. tárgyak oktatása mellett a növendékek katonai alapképzést is kaptak. A ~ növ-eit a ném. Zögling, 'növendék' alapján népiesen Cőgernek, a ~t Cőgereinek mondták. A ~ célja az volt, hogy a katonatisztek gyermekei olcsón, folyamatos nevelésben részesülhessenek, bárhova helyezték az apát az országon belül. Alsó 4 oszt-át alreálnak, felső 4 oszt-át főreálnak hívták. Az alreálból a hadapródisk-ba, a főreálból tisztképző főisk-ba lehetett továbbmenni. - A hadapródisk-k 5 osztályosak voltak (a 4. oszt-t kiváló eredménnyel végzetteket fölvették az akad-ra); a végzettek hadapródőrmester, ill. zászlós rangban kerültek az alakulatokhoz. - Sopronban főreál, Kőszegen alreál, Pécsett és Nagyváradon hadapródisk. működött. - 2. Az I. vh. után a hadapródisk-kat megszüntették, s 1922: m. kir. reálisk. nevelőint-eket hoztak létre Bpen Bocskai Istvánról, Kőszegen Hunyadi Mátyásról, Sopronban II. Rákóczi Ferencről, Pécsett Zrínyi Miklósról elnevezve. A nevelők katonai rangját megszüntették, s hogy a nemzetközi ellenőrzés elől elrejtsék, az int-eket a VKM hatáskörébe utalták. 1931 u. ismét a HM-hez kerültek, a nevelők visszakapták katonai rangjukat, a növ-ek kék egyenruhájukat. Éretts. után a katonai akad-kon tanulhattak tovább. - 1941-től a nevelőint-ek helyett visszaállították a hadapródisk-kat: Bpen Görgey Artur Honvéd Műszaki, Honvéd Repülő; Sopronban II. Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági; Pécsett Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági; Nagyváradon Gábor Áron Honvéd Tüzérségi; Marosvásárhelyen Csaba Királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródisk-t. - E hadapródisk-k 1944: No-ba települtek, 1945: feloszlottak. Nemes Ödön