🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar katolikus egyetemek
következő 🡲

magyar katolikus egyetemek: IV. (Kun) László kir. 1276: kelt okl-ére hivatkozva föltételezték, hogy a 13. sz: Veszprémben egy. lett volna. Ez azonban nem bizonyított. Első egy-ünk 1367: nyílt meg Pécsett, V. Orbán p. alapítási engedélyével. Az ars-fakultáson kívül jogi és orvosi kara is volt, teol. nem. Szervezete a bolognai típust követte. Első kancellárja Vilmos pécsi pp.; név szerint ismerjük egyik jogtanárát, Galvano di Bolognát, akit a páduai egy-ről hívtak meg, 1371-74: tanított Pécsett, azután a bolognai egy. tanára lett. Nem tudjuk, meddig létezett a pécsi egy. (1526?), de Zsigmond kir. idején 1395: új egy-et alapítottak Óbudán; kancellárja az óbudai társaskápt. prép-ja. Itt az összes kar szervezetét kiépítették, mert a teol., jogi és orvosi kara s az ars-fakultás egyaránt képviseltette magát 1414: a konstanzi zsin-on. További hírünk nincs az óbudai egy-ről. - Nem járt eredménnyel a 15. sz. egyetemalapítási kísérlet sem: Mátyás kir. támogatásával Pozsonyban 1467: Vitéz János esztergomi érs. szervezett egy-et Academia Istropolitana, Universitas Histropolitana néven. Az alapítási engedélyt II. Pius p. már 1465: megadta teljes egy., azaz mind a 4 kar fölállítására, bolognai mintára. Az intézmény az 1470-es évek elején vsz. megszűnt. - Egyes szakírók régebben budai egyetemnek nevezték a domonkosrendiek budavári ktori isk-ját, ahol 1475/80 táján nagyhírű prof-ok, fil-ok és a teol-ok tanítottak, többek között Petrus →Niger és Nicolaus de →Mirabilibus. A ktori isk. rövid ideig tartó fölvirágzását Mátyás kir. bőkezűségének köszönhette. Arra nincs adatunk, hogy ez az intézmény egy. alapítólevéllel, egy. szervezettel, egy. kiváltságokkal rendelkezett volna. - Pázmány Péter 1635: alapította a →nagyszombati jezsuita egyetemet, melyet Mária Terézia 1769: királyi egyetemmé nyilvánított, és e jelleggel működött mint budai, majd pesti egy., azután mint bpi kir. m. tudegy., 1921. VI. 13-1950. IX. 15: mint →Pázmány Péter Tudományegyetem, 1950. IX. 15. óta mint Eötvös Loránd Tudegy. Fenntartása főként Pázmány Péter, Lósi Imre és Lippay György esztergomi érs-ek alapítványaiból, valamint bizonyos jezsuita birtokjavadalmakból történt. Ezekből alakította ki Mária Terézia 1780: az Egyetemi Alapot (→Tanulmányi Alap), amely egészen a 20. sz. közepéig a bpi egy. legfőbb anyagi forrása volt. - A →kassai (jezsuita) akadémia (1660-1773) Kisdy Benedek egri pp., a →Kolozsvári Egyetem (1579-1603) Báthori István erdélyi fejed. és lengy. kir. alapítása. Később a kolozsvári jezsuita akad-t Mária Terézia 1753: ellátta egy. kiváltságokkal, s ettől kezdve egy-ként működött 1773-ig. →egri katolikus egyetemalapítási kísérletek M.I.