🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar jezsuiták Japánban
következő 🡲

magyar jezsuiták Japánban: az első magyar jezsuiták 1949: érkeztek meg a japán misszióba. Közülük is az első, Litványi György korábban Kínában, a támingi misszióban dolgozott, de mivel jót tudott japánul, a kínai kommunisták japán kémnek gondolták és üldözték. Japánba érve a páter még a nevét is →Lidonyi-ra változtatta. – A Moról közvetlenül Japánba érkezett fiatal misszionáriusok szintén a kommunisták elől menekültek: →Béky Gellért, →Horváth Sándor, →Nemes Ödön és →Nemeshegyi Péter a szegedi filozófián tanultak, amikor 1949 tavaszán a m. elöljáróság úgy határozott, hogy a fiatalokat külföldre menekíti. Amikor ezek a növ-ek az innsbrucki filozófián letették a vizsgáikat, a rendfőnök levelet intézett az összes rtart-hoz, amelyben önként jelentkezőket kért a vh. után újjászervezendő japán misszióba. Mivel a m-oknak nem volt túl sok esélyük a hazatérésre, többen is jelentkeztek. Nemes Ödön volt az első, aki még 1949: megérkezett Japánba. Béky Gellért Hollandiában, a teol. elvégzése után jelentkezett a misszióba. Nemeshegyi Péter szintén skolasztikus korában jelentkezett, de őt az elöljárók tanári pályára szánták, ezért Rómában folytatta a tanulmányait és csak 1956 őszén indult Japánba. – A japán misszió 1900 k. a németek irányítása alatt állt, de a II. vh. idején már az a Pedro Arrupe volt a provincia elöljárója, aki később r. generálisa lett. A m-ok a japán provincia tagjaiként németekkel, spanyolokkal, franciákkal, amerikaiakkal dolgoztak együtt. A közvetlen hittérítő munka mellett hosszabb-rövidebb ideig mindannyian oktattak az 1911: alapított Sophia Egyetemen. 1968: Nemes Ödön a teol. kar rektora, Nemeshegyi Péter 1963–69 és 1973–77: e kar dékánja volt, Litványi György szintén tartott kurzusokat. – Horváth Sándor 1954: Írországból érkezett Japánba és 1987: haláláig plnos volt az egyik fontos Mária-kegyhelyen, Cuvanóban. – P. Nemest követte Japánba Bihari Zoltán is, aki jelenleg is ott dolgozik. 1993: Nemes Ödön és Nemeshegyi Péter, 1997: Béky Gellért is hazatért. **

Vámos Péter: Két kultúra ölelésében. Bp., 1997. (Anima una kvek 12.)