🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyar határőrvidék
következő 🡲

magyar határőrvidék: a Déli-Kárpátok északi lejtőin és előhegyein szervezett bánáti (bánsági) határőrvidék összefoglaló neve. - 1869. VIII. 19: Ferenc József (ur. 1848-1916) kinyilvánította a határőrvidék különállásának fokozatos megszüntetését, a polgári közigazgatás bevezetését és bekebelezését Mo-ba, ill. Horvát-Szlavóniába. 1871. VI. 8: rendelettel megkezdték polgáriasítását, melynek fokozatos megvalósításával a kir. a m. Honvédelmi Min-ot bízta meg. A ~et ideiglenesen a temesvári hadi főparancsnokság alá helyezte, amíg a polgáriasítást be nem fejezik. 1872. VI. 9: megszüntették a katonai igazgatást, az 1873:27. tc. megállapította területi beosztását, Pesty Frigyes (1823-89) szorgalmazására figyelembe véve a történeti jogfolytonosságot. 88

Ortvay Tivadar: A horvát-szlavon-magyar határőrvidék logikája. Temesvár, 1871. - Századok 1872:193. - Szentkláray 1879:74. (térképekkel)