🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > madéfalvi veszedelem
következő 🡲

madéfalvi veszedelem, 1764. jan. 7.: a székely határőrség erőszakos szervezése ellen tiltakozók legyilkolása és következményei. - Udvarhely széken 1762. IX: falvak sora tagadta meg a katonai összeírást. X: Gyergyó széken követelték, hogy ne vigyék ki őket az országból és állítsák vissza a régi székely szabadságokat. 1763. I. 6: Mária Terézia (ur. 1740-80) elrendelte, hogy csak önként jelentkezőket vegyenek föl határőrnek, az erőszakos toborzás mégis folytatódott. Akik nem akartak határőrnek állni, az erdőkbe húzódtak. 1764. I. 7: Buccow generális (Carato alezr.?) kb. 1300 katonával és 3 ágyúval megrohamozta az ellenszegülő kb. 5 ezer székely madéfalvi (Felcsík) gyülekezőhelyét, és 4 órától 9 óráig tartó mészárlást és rablást rendezett. Azokat, akik nem menekültek el és életben maradtak, Talócára, majd a szeredai várba hurcolták, ahol a foglyok a zsúfolt börtönben leülni sem tudtak. A halottakat csak másnap vitték ki közülük. A szomszéd falusiak a hozzátartozóik által el nem vitt 45 halottat Csicsó és Madéfalva között tömegsírba temették. - A vérengzés közvetlen áldozatait 139-re becsülték. A somlyói ktorban 29 sebesültet ápoltak, a környék kifosztott falvai megteltek sebesültekkel. - A vérengzés után a cs. tisztek faluról falura újból összeírták a népet. II. 13: a Vásárhelyre szólított Maros szék népét ágyúkkal is fölvonult katonák eskették föl, s még e hónapban az orbai székieket Zabolán, a sepsi székieket Uzonban, IV. elején a Bardóc székieket eskették föl kényszerrel. Egyenruhába préselték a szabad székelyeket, amit meg is fizettették velük. IV. 3: megkezdték a madéfalvi megmozdulás résztvevőinek összefogdosását (100 Ft-ot ígérve a följelentőnek), az elfogottakat 2-3 évre a szeredai várba zárták. →Zöld Péter szentléleki, Beke István (†1777) delnei plnost a pp-kel függeszttették föl hivatalából, Bekét 4 év várfogságra ítélték. Zöldet is elfogták, de sikerült Moldvába szöknie, ahol a kényszerszolgálat elől menekült székelyek papja lett. - 1899: emlékművet állítottak az áldozatoknak.  88

Orbán II:63. (3 ágyúval; 5 ezer fő) - Szádetzky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-1764-ben. Okirattárral (1761-1790). Bp., 1908. - Erdély tört. II:1028. (2 ágyúval; kb. 2500 székely)