🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > macsói bánság
következő 🡲

macsói bánság: a déli határvédelemre szervezett hűbéres tartomány a Száva jobb partján, Ráco., Szerbia és Bosznia határvidékén. - Törzster-ét É-on a Száva és a Duna (Krassó, Keve, Temes, Szerém, Valkó vm.), K-en a Kolubár folyók (→szörényi bánság), D-en Ráco. (meghatározhatatlan, mozgó határokkal), Ny-on a Drina folyó (→sói bánság) határolta, de a m. Anjou kir-ok idején K-i határa a Duna-Fehér Timok folyók vidékéig terjedt (utóbbi a →bodonyi bánság határfolyója volt), ekkor magában foglalta a →nándorfehérvári bánság ter-ét is. Időnként a ~hoz számították a Száva és a Drina között a Verbász vize mellett szervezett Orbász, és a Bosnya vize mellett szervezett Szrebernyik vm-t, melyből utóbb bánságot alakítottak.- A ~ot 1247: említették először, amikor Mihajlovics Rosztiszláv (†1262), a trónvesztett halicsi hg., IV. Béla kir. (ur. 1235-70) lányának, Annának a férje mint dux de Macho birtokolta, akitől özvegye, majd fia, Béla (†1272) örökölte. Ezután bánsággá szervezték, bánjai zászlósurak, az orsz. bárói voltak. 1280-84: Erzsébet kirné, V. István kir. (ur. 1270-72) özvegyének birtoka, akinek vsz. leánya, Katalin örökölte. Így szerezte meg 1284: Dragutin (†1316) trónját vesztett szerb uralkodó, kinek fiát, Vladislavot 1316: nagybátyja elűzte örökségéből, aminek következménye lett a m-szerb háború, melyben I. Károly Róbert (ur. 1308-42) 1319. VIII-IX: visszafoglalta II. Uros István (ur. 1281-1321) szerb kir-tól Nándorfehérvárt és Macsót. - A helyreállított m. fönnhatóság után a macsói bánok megkapták 1320 k. Bodrog és Valkó, 1323: Szerém, 1328: Baranya, 1333: Bács, majd ehhez 1399: Tolna vm-k ispánságát s ezek kir. várait. A gyéren lakott ~nak az 1345 nyári szerb hadjáratban elnéptelenedett vidékeire Ostfi Domokos bán telepeseket vitetett. Horváti János (†1392) a Mária kirnő (ur. 1382-95) elleni párt egyik vezéralakja lett; a ~ a belviszályt kihasználó Lázár szerb fejed. (ur. 1371-89) birtokába került, akinek birtokjogát 1389: Zsigmond (ur. 1387-1437) elismerte. - Első székvára, Macsó (Macskakő) ekkor vsz. már elpusztult, mivel a 14. sz. végén már Szávaszentdemeter a ~ bíráskodási közp-ja. 1391. IX-XI: Losonczi István bán Nagyolaszinál szétverte a betört tör. és csatlós szerb csapatokat; ez volt a tör. első betörése hazánkba. A határmenti szerbeket a tör. adófizetésre kényszerítette. 1426. V: Tatán Zsigmond szerződést kötött Lazarevics István (†1427. VII. 19.) szerb despotával, hogy orsz-át és mo-i birtokait halála után veje, Barankovics György örökli, de Galambóc, Macsó és Nándorfehérvár a m. kir-é. 1427. X: Zsigmond birtokba vette a tatai szerződéssel biztosított Macsó É-i részét és Nándorfehérvárt. A tör. vsz. az 1490-es évek végén elfoglalta a ~ot, mert 1496 u. m. okl-ben bánjait nem említik. - Bánjai 1284?-1317: Dragutin István; 1317-19: szerb megszállás alatt; 1320. VII. 3-1328. III. 9: Garai Pál bodrogi, valkói (1320-28) és szerémi (1323-28) ispán, kőszegi várnagy; 1328. II. 28-1334. XII. 8: Alsáni János baranyai, bodrogi, szerémi, valkói (1328-34) és bácsi (1333-34) ispán; 1335. V. 14-1339. VII. 8: Ostfi Miklós bácsi, baranyai, bodrogi, szerémi és valkói ispán; 1340. VII. 2-1353. III. 20: Ostfi Domokos bácsi, baranyai, szerémi, valkói és veszprémi ispán; 1353. IV. 24-1354. X. 21: Lackfi András bácsi, baranyai, szerémi és valkói ispán (1355. II. 18: bán); 1355. II. 2-1359. II: Csák nb. Ugrin fia Miklós; 1359. III. 19-1375. II. 22: id. Garai Miklós bácsi, baranyai, bodrogi, szerémi és valkói ispán; azután a bánok mindegyike az említett 5 vm. ispánja is: 1376. I. 25-1381. VIII. 31: Horváti János; 1382. I. 18-VIII. 24: Liszkói Pál; 1383. I. 11-1385. III. 8: Kórogyi István; 1385. V. 16-1386. I. 15: Horváti János; 1386. III. 26-VI. 10: betöltetlen(?); 1387. VIII. 22-1390. IV. 28: ifj. Garai Miklós (1388: verőcei ispán is az említett 5 vm. ispánságán kívül) [1388. VI. 23: alsólendvai Bánfi Jánost említik macsói bánként]; 1390. V. 23-1392. III. 10: Losonczi István (1391: beregi ispán is az említett 5 vm. ispánságán kívül); 1392. VII. 13-1393. X: Lackfi György; 1394. I. 28-III. 18. [V. 18]: ifj. Garai Miklós; 1394. IX. 24-1397. II. 25: Treutel Miklós; 1394. XII. 23-1397. II. 25: Kórogyi István; 1397. III. 4-IX. 11: Perényi Péter (zempléni ispán is, 1397. X. 28: bán); 1397. III. 4-IX. 13: Maróti János; 1397. XII. 8-1400. IX. 23: Bebek Ferenc (1398. I. 23-IV. 10: egyedüli bán a méltóságsorban); 1398. IV. 2-1401. XII. 29: Maróti János (1401. II. 17: egyedüli bán a méltóságsorban), az említett 5 vm. ispánságán kívül tolnai ispán is, mely címet a bánok ezután állandóan viselték; 1401. I. 25-IV. 27: Perényi Péter; 1402. IV. 3-VI. 8: Ludányi István; 1402. IV. 12-VIII. 29: Ludányi Tamás egri pp.; 1402. IX. 21-1403. X. 5: Újlaki László (Zsigmond kir. nevezte ki, de 1403: Nápolyi László ellenkir. bánja); 1402. IX. 21-X. 15: Ludányi Tamás egri pp. (Nápolyi László ellenkir. bánja); 1410. II. 10-1418. II. 24: Újlaki László; 1410. II. 18-1418. XII. 8: Újlaki Imre (1418. IV. 20: már egyedül bán); 1419. II. 8-IV. 28: betöltetlen; 1419. V. 26-1427. V. 25: Garai Dezső; 1427. V. 19-1428. X. 27: Maróti János; 1427. V. 19-1431. VII. 16: Lévai „Cseh” Péter (az említett 6 vm. ispánságán kívül barsi ispán is; 1429. IV. 3: és IV. 26: egyedül bán); 1429. V. 27-1430. IV. 20: Újlaki István; 1431. VIII. 3-1441. II. 12: Garai László (az említett 6 vm. ispánságán kívül liptói ispán, 1438-42: kapitány), mint Erzsébet kirné párthívét I. Ulászló kir. elmozdította (1441. III. 25: volt bánnak nevezte), de G. L. még 1442. II. 7: is bánnak címeztette magát; 1431. VIII. 3-1437. XI. 5: Garai Dezső; 1438. IV. 25-1458. II. 24: Újlaki Miklós (az említett 6 vm. ispánján kívül 1440-48: Fejér vm. ispánja, 1441-46: csanádi, csongrádi, székely és temesi ispán is, 1441-58: erdélyi vajda és nándorfehérvári kapitány is, 1444-46: somogyi ispán is, 1445-46: szörényi bán is, 1457: szlavón bán is); 1441. III. 29-1443. IV. 17: Maróti László (az említett 6 vm. ispánján kívül aradi, békési és zarándi ispán is); 1442. IX. 30-1445. V. 5: Hédervári Imre (1446. VII. 1: is bán); 1445. V. 19-1447. VI. 22: Garai László; 1448. I. 13-VIII. 14: Bebek István (1449. V. 2: bán); 1448. I. 13-1456. IV. 28: Kórogyi János (az említett 6 vm. ispánján kívül 1450-56: pozsegai, 1453-56: orbászi ispán is); 1456. X. 29: szekcsői Herceg Pál; 1457. I. 19-1458. I. 24: Szilágyi Mihály (egyidejűleg nándorfehérvári kapitány is); 1458: Dombai Miklós és Szokoli Péter; 1459-60: Újlaki Miklós; 1460: Nagy Simon; 1460: Szilágyi Mihály; 1461-65: Újlaki Miklós; 1466-67: Újlaki Miklós és Szokoli Péter; 1468-72: Újlaki Miklós és Maróti Mátyás; 1472-76: Maróti Mátyás; 1477-79: Újlaki Lőrinc és Felföldi Pál; 1479-96: Újlaki Lőrinc. 88

Korbuly 1868. - Századok 1875:361. (Pesti Frigyes: A macsói bánok); 1900:771. (Wertner Mór: Kicsedi Albert bán), 949. (Sándorhegyi: Kicsedi Albert bán); 1901:73. (Wertner Mór: Levél a szerkesztőhöz); 1902:678. (Sándorhegyi: Albert, a „chychety” bán); 1903:562. (Wertner Mór: Ki volt Hédervári Kont István?) - Hóman-Szekfű I-II. (táblázatok) - Engel 1996. I:27.