🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mórichidai Szent Jakab premontrei prépostság
következő 🡲

mórichidai Szent Jakab premontrei prépostság, Pons Mauritii, Moroczhida: →Árpással szemben a Rábán épített híd mellett, a folyó jobb partján, 1241-51 között alapította a Pok nb. Móric nyitrai ispán, királynéi udvarbíró és öccse Márk. Okl-e 1251: készült. A prépság egyebek mellett megkapta az átkelőhely híd- és a falu vásárvámját. Csorna filiája, 1294: vele együtt a litomysli (Cseho.) prépság fennhatósága alá került, 1320 k. újra független. - A ~ a kislétszámú konventek közé tartozott, tp-a a kegyúri család temetkezési helye volt. Elnéptelenedett, Fegyverneky Ferenc OPraem vizitátor meg is szüntette. - 1530: Somlóvásárhelyről és Szegedről prem. apácák jöttek, de sok zaklatásnak voltak kitéve. 1553: a török elől Zólyomi Margit perjelnő a nővérekkel együtt elmenekült Somlóvásárhelyre, onnan 1560. k. Bécsújhelyre, majd Bécsbe, a Porta Coeli zárdába, ahol a közösségük kihalt. A mórichidai épületek és birtokok világi kézre kerültek. - A 2003: is álló tp. egyhajós, téglából, egyenesen záródó szentéllyel épült, keresztboltozati bordáit Isten-kezet mintázó zárókő fogja össze. Ny-i homlokzatán 2 torony, középen kissé előreugró homlokzatban alakították ki a bejáratot. A tornyok karzatot fognak közre. A →turóci prépostság tp-ával rokonságot mutató ~i tp-on a késő román és a gótika formái együtt jelentkeznek, puritán stílusa már a →koldulórendek építkezései felé mutat. Az egykori ktor a tp. D-i oldalán állt. A 18. sz: barokk stílusban átépítették. 1933 k. a barokk részeket eltávolították, 1968: a tp. belsejét, majd a külsejét is eredeti formában restaurálták. 2003: Árpás plébtp-a. Ko.L.

Rómer Flóris: Árpás és a mórichidai Szt Jakabról címzett prépság tört. Pest, 1869. - Et. Eml. IV:133, 403. - Művtört. Értes. 1957:247. (Oszvald Ferenc: Adatok a mo-i prem-ek Árpád-kori tört-éhez) - Arrabona 1973:133. (Kozák Károly) - Györffy II:609. - VMMK 11/1972:292. - TKMK 663. - Kovács-Legeza 2002:41.