Magyar Katolikus Lexikon > M > másodfokú metropolitai bíróság


másodfokú metropolitai bíróság: A szuffraganeus püspökök bíróságai előtt első fokon lezárt ügyekben másodfokon a metropolita bírósága illetékes (1438.k. 1.), kivéve ha az 1439.k. 2.§-a szerint →másodfokú regionális bíróság működik olyan helyen, ahol első fokon nem alakítottak egyházmegyeközi bíróságot. Mivel a ~ok az adott főegyhm-re nézve első fokú (egyhm.) bíróságként is működnek, vagyis az érsségeken nincs 2 külön bíróság, a ~ előtt első fokon eldöntött ügyekben ahhoz a bírósághoz lehet fellebbezni, amelyet a metrop. az Ap. Sztszék jóváhagyásával tartós jelleggel megjelölt (1438.k. 2.). Erre a lehetőségre azért van szükség, hogy ne kelljen a főegyhm-k bíróságaitól minden esetben már másodfokon a →Rota Romana Törvényszékhez v. az →Apostoli Signatura által esetenként külön kijelölt bírósághoz fordulni. Ha figyelembe vesszük, hogy a házasság érvénytelenségéről folyó perekben csak másodfokon születhet végrehajtható ítélet, akkor különösen egyértelművé válik, hogy enélkül a kijelölt bíróság nélkül a főegyhm-kben pereskedő felek a többieknél hosszadalmasabban és költségesebben gyakorolhatnák csak jogaikat. - Mo-on a prímás pápai kiváltsága folytán →Prímási Főszentszék működik. Ezért az alá tartozó metrop-k bíróságainak első fokú ítéletei ellen nem az általuk kiválasztott bíróság, hanem a Prímási Főszentszék illetékes a fellebbezések elfogadására. - A CIC 1917:1594.k. 3.§-ának értelmében a szuffraganeusok nélküli érs. v. az Ap. Sztszéknek közvetlenül alárendelt (exempt) helyi ordinárius bíróságának ítélete ellen a fellebbezés elfogadására illetékes fórumot - a metrop-khoz hasonlóan - ezek a főpásztorok is az Ap. Sztszék jóváhagyásával egyszer s mindenkorra megválaszthatták. Ennek a fellebbviteli bíróságnak azonban ~nak kellett lennie, s e főpásztorok tartoztak megjelenni az illető egyhtart. zsinatain is (CIC 1917:285.k.). Mivel ma ezeket az exempt részegyházakat már nem tekintik tipikusnak, a CIC külön itt nem említi őket. A jelenleg fennálló ilyen részegyházak számára továbbra is az a fellebbviteli bíróság, amelyet még a régi Egyh. Törvénykv. szerint kiválasztottak. A kijelölt fellebbezési bíróság nevét a nem szuffraganeus egyhm-k esetében az →Annuario Pontificio évente közli. E.P.

Erdő 1991:557.