🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > márcsai görögkatolikus püspökség
következő 🡲

márcsai görögkatolikus püspökség: a →kőrösi görögkatolikus püspökség elődje. - Eredeti egyhjogi helyzetéről a tört-írók hosszasan vitáztak. Némelyek szerint ui. Róma a délvidéki egyesült szerbek számára önálló egyhm-t, mások szerint csupán ap. helynökséget alapított. A zágrábi r.k. pp-ök Vinkovics Benedektől kezdve azt állították, hogy a ~ csak címzetes ppség, a →márcsai bazilita kolostorban élő g.k. pp. csupán a zágrábi mpp. helynöke a szerb jövevények fölött. Valószínűbbnek látszik, hogy a ~ eredetileg sem volt önálló egyhm. A róm. okl-ek 1611: az egyesült szerbek első pp-ét, Vratanja Simont nem mpp-nek, hanem a mo-i, horvát-szlavóniai és karintiai szerb gör. kat-ok pp-ének nevezik. A márcsai pp-öket a kir. szvidnici pp-öknek nevezte ki. A Sztszéknek azonban ilyen nevű ppségről nem volt tudomása, és Zorcsics Páltól kezdve a márcsai pp-öket plataeai cpp-öknek nevezte ki. A zágrábi pp-ök viszont a IV. lateráni egy. zsin. 9. kánonjára, valamint Domitrovics pp-nek a márcsai ktor számára kiállított adománylevelére hivatkozva elérték, hogy a szerb g.k. pp-ök az ő rítusvikáriusaik lettek. Ezt a körülményt az ort. szerbek eredményesen használták fel az unió elleni harcaikban: nemcsak az alárendeltségi viszony sérelmeit emlegették, hanem azt akarták elhitetni az unitusokkal, hogy el fogják őket latinosítani. P.I.

Regnum 1936:171. - Timkó 1971:271.