Magyar Katolikus Lexikon > M > máramarosi bizánci szertartású katolikus püspökség


máramarosi bizánci szertartású katolikus püspökség: XI. Pius p. 1930. VII. 5: a Sollemni Conventione kezdetű ap. konst-val alapította. Székhelye: Nagybánya. A Sztszék a ~hez csatolta a bukovinai ruszinok vikariátusát, az erdélyi örm-ek ap. kormányzóságát, valamint 10 hajdúdorogi egyhm-s parókiát abból a 75-ből, mely az I. vh. után Ro-hoz került. Pp-ei: Alexandru Russu (1948-†1963: börtönben), 1948: Ioan Dragomir titkos ordinárius, 1990: Lucian Mureșan (1986-tól titkos ordinárius), 1994: Joan Șișeștean. - 2002: 132.100 h, 184 pb, 130 ep, 4 szp, 4 sz, 1 ni-e volt. P.I.-**

Papp György: A m. g.k. egyh. partikuláris jogforrásai. Bp., 1943:67. - Oriente Cattolico 1962:279. - AP 2002:369. - Jakubinyi 2004:73.