🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Muratori-töredék
következő 🡲

Muratori-töredék, Muratori-kánon: az Újszövetség könyveinek legkorábbi jegyzéke  Kr. u. 140-155-ből (→szentírási kánon). - L. A. →Muratori fedezte föl az →Ambrosiana (Milánó) egyik kódexében. 1740: adta ki. Nyelve lat., vsz. gör-ből ford. - A ~ az ÚSz kv-eit 4 csoportra osztja: 1. a 4 evang., Szt Pál levelei a Zsid nélkül, 1Jn 2Jn, Jud, Jel és a Bölcs. Ezeket az Egyh. szt kv-ként kezeli. - 2. János és Péter apokalipszise, ezeket „némelyek nem akarják olvastatni”. - 3. a →Pásztor, amit olvasni kell, de nem  nyilvánosan, mert szerzője, Hermász nem próféta és nem apostol. - 4. két állítólagos Szt Pál levél és gnosztikus iratok, melyek elvetendők, mert a szerzők eretnekek. **

KL III:360.