🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mura Köztársaság
következő 🡲

Mura Köztársaság, 1919. máj. 29.-jún. 6.: a Murántúl (Vendvidék) katolikus népének kísérlete arra, hogy se az istentagadó kommunisták, se a szerb ortodoxok ne uralkodjanak rajta. - 1910: a 940 km² ter-en 91.436 fő élt (66.710 vend, 20.346 m., 2093 ném.), ezt a vidéket 1918. XI. 13: a belgrádi fegyverszüneti egyezmény alapján a szerbek nem szállták meg, a m. kormány igazgatása alatt maradt. XII. 24: horvát csapatok önkényesen átkeltek a Dráván, 3 nap alatt elfoglalták a Muraközt, XII. 27-29: a Murántúlt, megkísérelve a csekkel kapcsolatot teremtő →szláv korridor létrehozását. 1919. I. 2/3. éjjelén a 83. gyalogezred visszafoglalta Muraszombatot. 1919. III. 29: a Vendvidéki Direktórium a muraszombati, a szentgotthárdi és az alsólendvai járásban átvette a közigazg-t. Muraszombatban a „népek önrendelkezési jogára” hivatkozva V. 29: kikiáltották Zala és Vas vm. vendek lakta ter-ére a ~ot; elnöke Tkalecz Vilmos (*1894) tanító főhadnagy, kb. 600 katonájának parancsnoka Perneczky Jenő százados. „A valóságban senki sem gondolt Magyarországtól való elszakadásra”, csupán a komm-któl akartak megszabadulni s a Délszláviához csatolást megakadályozni. VI. 2: a vörös csapatok 4 oszlopban megtámadták a ~ot - e nap tört ki az egy héttel előrehozott dunántúli vasutassztrájk, ahhoz későn, hogy a csapatok odaszállítását megakadályozza, így - VI. 6-ra a ~ot a vörösök fölszámolták. 50 parasztot kivégeztek 'ellenforradalmi magatartás' miatt, a lakosságra 5 millió korona hadisarcot vetettek ki. A kommün bukása után 1919. VIII. 12: délszláv csapatok megszállták a Szentgotthárd és Alsólendva közötti ter-et, amit a →trianoni béke után is megtartottak. 88

Deme László-Keleti József: Az ellenforr. Vas vm-ben és Szombathelyen. Szombathely, 1920. - Gratz Gusztáv: A forr-ak kora. Bp., 1935:141. - Hadtört. Közlem. 1964:203. (Kővágó László: Az 1919. évi szlovén-vidéki ellenforr-ról) - Klekl József plnos emlékiratai (szombathelyi levtár)