🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Muráninnen
következő 🡲

Muráninnen: tájegység a Mura balpartja mentén, a magyar országhatár és a Mura között. - Tájneve a →trianoni béke után keletkezett. A határmegállapításkor a szerbek még követelték a Vas vm. Hetésből Gödörháza, Magyarszombatfa, Szomoróc, a Zala vm. Hetésből Bödeháza, Csernec, Felsőszemenye, Gáborjánháza, Kerkaszentmihályfa, Kerkaszentmiklós, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lendvaújfalu, Nemesnép, Rédics, Szentgyörgyvölgy, Szentistvánlak, Szíjártóháza, Zalaszombatfa községeket is, de ezt érvényesíteni nem tudták. A →Népszövetség elutasította Alsólendva és a 25 környező község, össz. 37 ezer kh Mo-nak meghagyását. 1919-ig és 1941-45: →Vas vármegye muraszombati és szentgotthárdi, ill. →Zala vármegye alsólendvai járásai Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolt részeinek neve. 1919-91: →Muraköz sorsában osztozott. A többségében vendek (szlovének) s kb. 10-11 ezer m. lakta ter. 1991 óta az újonnan alakult Szlovén Köztársaság része. Egyházkormányzatát a maribori ppség látja el. - Községei (1941-i lélekszámával): Adorjánfalva (1529), Alsócsalogány (748), Alsólendva (3429), Alsómarác (568), Andorhegy (1933: hozzácsatolták Lendvakislakot, 354), Bagonya (742), Bakónak (164), Bántornya (1069), Barkóc (1092), Battyánd (937), Battyánfalva (621), Belatinc (1529), Berkeháza (333), Bodóhegy (574), Bűdfalva (265), Csendlak (980), Csentevölgy (771), Cserföld (1715), Dolány (472 ), Dombalja (432), Domonkosfa (536), Felsőcsalogány (692), Felsőlendva (1083), Felsőszentbenedek (496), Ferenclak (487), Filóc (714), Gesztenyés (335), Göntérháza (572), Görhegy (635), Gyanafa (663), Hársliget (786), Hegyszoros (517), Kapca (616), Kebeleszentmárton (873), Kerkafő (1058), Kerkaszabadhegy (384), Kislippa (740), Kisszerdahely (168), Kisszombat (979), Korong (837), Kót (214), Kuzma (812), Lendvaerdő (749), Lendvakirályfa (531), Lendvalakos (909), Lendvanyíres (351), Lendvarózsavölgy (1032), Lendvaszentjózsef (721), Lendvavásárhely (1393), Magasfok (654), Mártonhely (515), Mátyásdomb (203), Mezővár (685), Mottyolyád (360), Murabaráti (643), Murabeszterce (2486), Muracsermely (274, 1933: Muraszenteshez csatolták), Murafüzes (1928: Csendlakhoz csatolták), Murahalmos (1928: Kisszombathoz csatolták), Murahely (790), Muramelence (1017), Murapetróc (1930: Véghelyhez csatolták), Murarév (885), Muraszentes (570), Murasziget (856), Muraszombat (4361), Muravárhely (Csendlakhoz csatolták), Musznya (501), Nagytótlak (533), Nyíreslehomér (629), Ottóháza (672), Őrihodos (646), Őrszentvid (365), Pálhegy (521), Palina (1664), Pártosfalva (657), Perestó (1573), Péterhegy (830), Petesháza (1096), Pince (581), Radamos (498), Radófa (427), Rónafő (429), Sal (778), Salamon (353), Sándorvölgy (493), Seregháza (283), Sűrűház (548), Szarvaslak (1567), Szécsényfa (275), Szécsénykút (627), Szécsiszentlászló (357), Szentbibor (629), Szentsebestyén (520), Tiborfa (462), Tótkeresztúr (776), Tüskeszer (732), Újkökényes (291), Újtölgyes (509), Úrdomb (554), Vashidegkút (691), Vaskorpád (457), Vaslak (351), Véghely (953), Vidorlak (863), Völgyes (345), Völgyifalu (544), Völgyköz (597), Zalaivánd (408), Zorkóháza (687), Zoltánháza (604), Zsidahegy (495), Zsitkóc (272). 88

Vassek Károly: A déli végek elhatárolása a trianoni szerződés szerint a magyar-jug. határrendező bizottság által. Szeged, 1922:20. - Penavin Olga: A jugoszláviai Muravidék tájnyelvi atlasza. Bp., 1966. - Lelkes 1998.