🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mossóczy
következő 🡲

Mossóczy Zakariás, Moschoci, Moschocj, Moschoczi, Mossowczi, Mossoczius, Moschoczius, Mosshoczi (Pozsony, Pozsony vm., 1542. máj. 12. k.-Bécs, 1587. júl. 22.): megyéspüspök. - Atyja, László a m. kir. kamara pénztárosa volt Pozsonyban. ~ a gimn-ot Nagyszombatban végezte, majd nyitrai papnöv. lett. 20 évesen nyitrai knk-ként vett részt a pozsonyi ogy-en. 1572: ppi helynök, 1573. V. 5-1578. X. 29: tinnini cpp. 1578. IV. 12: megkapta a váci ppség címét, javadalomként a pilisi és a ludányi apátság birtokait. XIII. Gergely p. X. 27: erősítette meg, fölsztelésének idejét nem ismerjük, birtok-iratok tanúsága szerint mindvégig Nyitrán élt. 1568, 1570, 1580: egyh-látogatást tartott. 1582. III. 28: áthelyezték a nyitrai ppségre. Mint jogászt, történészt és költőt tisztelték. - Fm: Decreta et constitutiones (a Corpus juris 1. kiad. Telegdy Miklós pécsi pp-kel együtt). - Tinnini széke 1579-83: üres, utóda 1584. VIII. 28: Heressinczy Péter, Vácott 1582. IV. 29: Pethe Márton, Nyitrán 1587: Fejérkövy István. T.E.

Idők Tanúja 1866. IX. 2. (39.) - Gams 1873:379. (49.) (1578: szerémi pp., ezt más forrás nem igazolja, Chobot tagadja), 423. (44.) (1569-83: tinnini széke üres), 383. (43.) (1578. V. 3-1582. III. 28: váci pp.), 376. (45.) (1582. III. 28: váci pp.) - Vágner 1896:134. - Schem. S-K-S. 1902:10. (43.) (s.v. Mosoc) - Szinnyei IX:347. - Eubel III:333. (s.v. Mossocz; 1573. V. 15: tinnini pp.), 345. (s.v. Mossoczius; 1578. X. 27: váci pp.), 277. (s.v. Mossóczy; 1583. X. 7: nyitrai pp.) - Religio 1910:311. (Cserenyey István: Nyitra pp-ei a 16. sz-ban; †júl. 20.) - Schem. Nitr. 1914:11. (48.) - Chobot 1917:550. (*máj. 14.) - Irányi Béla: ~ és a m. Corpus Juris keletkezése. Bp., 1926. - Schem. Vac. 1970:150. (†máj. 14.) - MÉL II:248. (s.v. Mossóczi) - Gašić 1944:63. (*máj. 14., †Vác, júl. 20.)