🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Molnárfi
következő 🡲

Molnárfi Tibor (Baja, Bács-Bodrog vm., 1929. ápr. 22.-): statisztikus, demográfus. - 1948: kitüntetéssel éretts. a bajai Türr István Fiú Keresk. Középisk-ban. A bpi Közgazdaságtud. Egy. Ipari Karán szerzett okl-et. 1961. XII: ipargazdaságtanból summa cum laude drált. 1954-89: a KSH-ban különböző beosztásokban pénzügyi, ár, elemzési, stat. módszertani kérdésekkel foglalkozott, tört., iparpol., gazdaságtört. tanulmányokat írt, elkészítette a hivatal szervezetének fejlesztési programját. Közel másfél évtizedig a M. Közgazd. Társ. Ipargazd. Szekciójának titkára. 1978: Széchenyi-emlékéremmel tüntették ki. - Részt vett Lakitelken az MDF mozgalommá alakításában, a KDNP megalakításában. 1989: kb. 3 hónapig a Bárczy Gusztáv Gyógyped. Tanárképző Főisk. gazd. ig-helyettese. 1990 u. önkormányzati képviselő. Az Összmagyar Testület főtitkára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapító elnökségi tagja, a Családvédelmi Munkacsoport vez-je, a Szentkorona Társ. alelnöke, a M-ok Világszöv-e és a Magzatvédő Társ. ellenőrző biz-a tagja. Az abortusz-törv. és a m-ukrán szerződés megszavazása miatt KDNP-tagságát 1993. VIII. 15-1994. X. 31: felfüggesztette. Ettől kezdve főként alkotmányjogi, demográfiai, történeti-demográfiai témákban publikált. - Cikkei, tanulmányai: Stat. Szle, Ipari Értes., Figyelő, Jel, Igen, Mozdul a Föld, Független Magyar Újság, Hó-nap. - M: A Korona - Regnum Marianum. A valóság mítosza, a mítosz valósága. Bp., 1994. (2. kiad. Uo., 1998) - Alkotmányozás a Szentkorona-tan(-elmélet) függvényében. Uo., 1996. s.k.