🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mohács
következő 🡲

Mohács, 1924: város, Baranya m.: 1. esperesség a pécsi egyhm-ben. Plébániái: Babarc, Bár, Dávod-Főmajor, Dunaszekcső, Dunafalva, Lánycsók, Majs, Nagynyárád, Somberek. - 2. Belvárosi plébánia. 1332: már létezett. A lakosság az 1526. VIII. 29-i →mohácsi csata után elmenekült. Helyüket törökök és szerbek foglalták el. Két mecsetet építettek. A hódoltság idején lassan visszatérő m-ok ref-ok lettek. A kat. sokác telepesekkel ferencesek is jöttek, a pléb-t 1694: alapították újra. 1718: új tp-ot építettek Szt Kereszt tiszt-ére, 1743: leégett. 1770: már állt a mai Szt Mihály-tp. Org-ját (2/14 m/r) 1904: az →Angster gyár építette (op. 451.) 1943: átépítette (op. 1275a.). Harangjait 1923: (620 kg), 1949: (313 kg) Szlezák László Bpen öntötte. - Kálváriája a temetőben van, 1816: épített kpnával. A kpna előtt 3 kőkeresztes kálváriajelenet, eredetileg bádog, 1980-: kő corpusokkal, a középsőn a az évszám: 1829. A 14 stáció 1850 k. készült, cseréptetős építmények, korábban bádogra festett képekkel, 1980-: a fülkékbe falazott domborművekkel. - Anyakönyvei 1727-től. Kegyura 1880: a pécsi pp. Anyanyelve 1880: m., horvát, ném.; 1910: m., sokác, ném., szerb, horvát; 1940: m., horvát, ném. - Filiái 2000: Alsókanda, Erdőfű, Felsőkanda, Kölked, Szőlőhegy, Újmohács. - Lakói 1840: 6809 r.k., 662 g.kel. (szerb tp-a 1738: épült a régi tp. helyén; a szerb temetőkpnába az ikonosztáz a II. vh. után került Rácgörcsönyből), 9 ev., 1786 ref., 5 izr., 575 egyéb vall., össz. 9846; 1910: 13.701 r.k., 13 g.k., 911 g.kel., 85 ev., 1418 ref., 963 izr., össz. 17.091; 1940: 16.055 r.k., 28 g.k., 158 g.kel., 196 ev., 1178 ref., 707 izr., 33 egyéb vall., össz. 18.355; 1983: 10.200 r.k., össz. 13.700. - 1948: r.k. ált. isk-jában 1610 tanuló. - Kat. sajtója: 1912-14: Mohácsi Új Hírlap. - 3. Szt István kir. ferences konvent és tp. Az első ferences 1686: Srebrenicából menekült ~ra és telepedett le a városban. Házat vett, mely rezidencia lett. 1731: új konventot és tp-ot építettek, s egy ideig algimn-ot is fenntartottak. 1850: átvették a pléb. vezetését. 1900: a kapisztránus prov-ba sorolták. A tp. org-ját (1/8 m/r, op. 931.) 1920: az →Angster gyár építette. A konventet 1950: megszüntették, a tp-ot a külvárosi pléb. látja el. - 4. Külvárosi plébánia. 1850: alapították. Tp-át, az ún. püspök tp-ot 1745: Szt Kereszt tit-ra szent. Org-ját (1/8 m/r) 1891: az →Angster gyár készítette (op. 154.), 1929: Bingold Kálmán átépítette, 1996: Budavári Attila bőv. (2/12 m/r). Kegyura 1880: a pécsi pp. Anyanyelve 1880: m., horvát, ném. - Plébánosai: ferencesek: Tanoss Jusztin, 1852: Loncsárevics János, 1853: Ferner Ágoston, 1855: Laczkovich Jeromos, 1856: Vujics Dávid, 1863: Kassanek Joáchim, 1864: Matkovics Remig, 1866: Muha Ignác, 1871: Kovácsics Marján, 1890: Oszják Sándor, 1893: Lipovcsevics Laurusz, 1898: Letics Peregrin, 1912: Péri Bonaventura, 1915: Kochán Bertalan, 1916: Révész Remig, 1921: Kimmel Kamill, 1922: Szencsár Péter, 1925: Rukavina József, 1928: Szencsár Péter, 1931: Rukavina József, 1934: Unyi Bernardin, 1944: Kincse Károly, 1948: Hornyák Domonkos, majd egyhm-sek: 1950: Dér István, 1979: Kerekes Szilveszter. - 2000. XI: hozzá tartozik az 1604. sz. II. Lajos cserkészcsapat. - Lakói 1983: 4500 r.k., össz. 5000. - 1948: 7 tanerős r.k. ált. isk-jában 270 tanuló; 1996: megnyílt a Boldog Gizella Ált. Isk., ill. 1999: ennek óvodája. Az isk-ban 8 éven át heti 5 órában ném. okt. folyik. 2004: 20 tanár, ill. tanító, 226 tanuló. Fenntartója a Kapisztrán Ferences Rendtart. - 5. A fogadalmi emléktemplom 1926: épült. 1976: ónix kőből készült a szembeoltára. Org-ját (1/8 m/r) 1911: az →Angster gyár építette (op. 738.) Ibafa számára, 1981: Bezedeki Márton telepítette és alakította át; 2002: Albert Péter 1/4 (m/r) elektronikus hangversenyorgonája működött helyette. **-Kerekes Szilveszter

Schem. Cap. 1843:20. (kezdeteit a 16. sz. elejére teszi); 1948:43. - Schem. Qu. 1914:67. (1700: alapították újra, tp-a 1776: épült, anyakönyvei 1713-tól); 1981:189. (a római korban: Altinus) - Unyi Bernardin OFM: A ~i ferencesek tört. Gyöngyös, 1943. - Szilágyi 1980:56. - Patay 1982. - Mészáros 1988:222. - MKA 2000:256. - Sasvári 2002:82.