🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Modrus-Fiume vármegye
következő 🡲

Modrus-Fiume vármegye, 1886.-1922. ápr. 26.: közigazgatási terület Horvát-Szlavónországban. - 1765: kérték a horvát rendek Mária Teréziától (ur. 1740-80), hogy a Tengermelléket vonják ki a →határőrvidék igazgatása alól, s állítsák vissza →Vinodol vármegyét. 1777. IX. 5: rendelettel létre is hozták →Szeverin megyét, melyet II. József (ur. 1780-90) rendelettel 1786: megszüntetett. - 1886: a határőrvidék mint közigazg. ter. megszüntetését követő →vármegyerendezéskor hozták létre. É-on (államhatárral) Krajna, K-en Zágráb vm., D-en Lika-Krbava vm. és az Adriai-tenger, Ny-on az Adriai-tenger határolta. Magába foglalta az 1849-86: létezett Fiume megye ter-ét, beleértve Szádrév (Buccari, Bakar) városát, (Fiume kikötőváros mint corpus separatum, Mo-hoz tartozott), a volt →ogulin-szluini kerületet a Zágráb és Lika-Krbava vm-hez csatolt részek kivételével, a Zágráb vm-től elcsatolt Bosiljevo és Severin pol. községeket. 1886: az ogulini ezred v. ter-éből Brinje, Jezerane Kriviput pol. közs-ek Lika-Krbava vm-hez, a szluini ezredből Kalje és Sosice, Marienthal és Svarca pol. közs-et Zágráb vm-hez csatolták. - Ter-e 4879 km², székhelye Ogulin. 88

Ortvay Tivadar: A horvát-szlavon-magyar határőrvidék logikája. Temesvár, 1871. - Edelényi 1928:701. - Hoppál 2001:89. (47. térkép)