🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Minerva Könyvtár
következő 🡲

Minerva Könyvtár, Kolozsvár, 1925–1928: a →Minerva lrodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság könyvsorozata. – Az 1–15. szám 13 köt-ét Tavaszy Sándor és Rass Károly szerk. A 32–150 oldalas 16 cm-es számozott füzetsorozat tanulmányai: 1. sz. Tavaszy Sándor: Apáczai Csere János személyisége és világnézete. Születésének 300. évf-jára. 1925. – 2. sz. Tulogdy János: Erdély geológiája. 1925. – 3. sz. Dienes József (Hennányi) emlékirata. Szemelvények. S. a. r. Kelemen Lajos. 1925. – 4. sz. Széll Kálmán: Az anyag szerkezete. 1926. – 5-6. sz. Dézsi Lajos: Erdélyi arcképek és képek. 1926. – 7. sz. Kristóf György: Három jellemzés. Vörösmarty rózsái. Madách emlékezete. Jókai lelke. 1926. – 8. sz. Újfalvi Sándor, mezőkövesdi: Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok. (1854.) Újfalvi Sándor életrajzát bev-sül írta: Gyalui Farkas. 1927. – 9. sz. Varga Béla: A mai közszellem pszichológiája. 1928. – 10. sz. Bíró Vencel: A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt. 1928. – 11. sz. Gál Kelemen: A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre. – 12. sz. Imre Lajos: A modern nevelési rendszerek kritikája. 1928. – 13. sz. Császár Károly: A jelenkori nyelvújítás. 1928. – 14-15. sz. Kristóf György: Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt. 1928. 88

RMIL 1994. III:598. – Monoki 1997:317.