Magyar Katolikus Lexikon > M > Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia


Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia, Mindszenty Akadémia, Buenos Aires, 1949-: →Luttor Ferenc kezdeményezésére alapították azzal a céllal, hogy a tudományokkal, irodalommal, művészettel, társadalmi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó argentínai magyarokat összefogja. - 1959: újjászervezték, kapcsolatokat ápolt más nemzetiségek hasonló intézményeivel. Irod. pályázatokat írt ki. Később Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság néven alakult át. - Elnökei: 1952: Hohenlohe Károly Egon hg., 1961: →Kövesligethy Radó, 1968: Csík László, 1999?: Hohenlohené Toronyi Etelka. Társelnök 1961: Vácz Elemér. -

Tagjai 1950 (62 fő): Aczél Márton, Bánky Viktor, Bertl Emil, Bobrik Arnó, Boda László, Bonczos Miklós, Cselle Lajos, Demes Béla, Demes Péter, Dezső László, Dominits László, Farszky Gyula, Fáy István, Follmann Jenő, Fóthy Gyula, Gaál Paula, Szilágyiné, Geldrich János, Girsik Géza, Girsik Gézáné, Haendel Vilmos, Hajmássy Miklós, Hajnóczy Iván, Hán Ferenc, Hohenlohe Károly Egon hg., Kehiday Gábor, Kopits Imre, Kótay Zoltán P., Kövesligethy Radó, Krúdy Ferenc, Luttor Ferenc, Magyarossy Sándor vitéz, Máthé Endre, Mocsáry Ödön, Molnár Dezső, Oláh György, Oláh László, Páger Antal, Pajor Győző, Péchy Henrik, Pesthy-Müller Frigyes vitéz, Petróczy István, Pogrányi-Nagy Félix, Rajczy Imre, Sorg Antal, Sorg Antalné, Szabó László, dobosi, Szabó Márton, dobosi, Szabó Miklós, Szalay Lajos, Széchényi Endre, Szentgyörgyi László, Szentpétery Attila, Szlatinay László, Tereskey József, Vácz Elemér, Vági István, Vajay Szabolcs, Vaszary Piroska, Wild Péter, Zendy-Zucker Ferenc, Zilahi Sebess Jenő. - Új tagok 1959 (összlétszám: 100 fő) Árvay László, Bálint Imre, Barna József, Benedek László, ifj., Bodolai Margit, M., Botta István, Cotelly István, ifj., Csík Béla, Csík László, Dombay Jenő, Emődy Zoltán, Földényi Ottó, Follmann (Jenő)?, Fóthy Gyula, Fóthy István, Frankó István, Gébert József, Gorondy Imre, Gosztonyi Gyula, Gulyássy Béla, Habán Jenő, Henrich Jenő, Imrédy Béláné, özv, vitéz, Jármy Aladár, Kehiday Gábor, Kesserű István, ifj., Keve László, Keve László, ifj., Kohánszky Jenő, Kolozsváry Kiss István, Koppányi Zsolt, Kovács Artur, Köveslígethy Radóné, Krenmayer Ferenc, Mihályfi Ernő, Micsinay Péter, Mihályfi Iván, Monostory János, Oláh István, Orbán László, ifj., Petrikovich József, Szabó Miklósné, Szankay Zoltán, Szmick Miklós, Theész János. - Új tagok 1961 (11 fő): Botond László, Domonkos László, Endre Zsigmond, Kelety Jenő, Ladányi Domonkos, Maróthy-Meizler Károly, Perczel János, Sikos Endréné, Teleki Andor. - Tiszteletbeli tagok 1961-: Alvaro Lamumbe, Tollas Tibor. - Tagnévsor 1968 (94 fő): Ágotai Károly, Bakos Károly, Fóthyné Balogh-Kovács Jolán, Barna József, Besenyi Károly, Besenyi Károlyné özv., Bethlen Gábor gr., Bodnár László, Bodolai Margit M., Bonczos Miklós, Botond László, Chmelár Gyula, Cotelly Ernő, Csík László, Czanyó Adorján, Dezső László, Domonkos László, Emődy István, Emődy Zoltán, Endrei László Pál, Fehér Mátyás, Földényi Ottó, Földényi Ottóné, Fóthy Gyula, ifj. Fóthy Gyula, Fóthy István, Frankó István, Garamvölgyi Tibor, Gáti László, Girsik Géza, Gorondi Péter, Habán Jenő, Hajmássy Miklós, Hamary Dániel, Hammerstein József, Harsányi Lajos, Héjjas Endre, Hohenlohe Károly Egon hg., Hohenlohe Siegfried hg., Hoschke Tibor, vitéz Imrédy Béláné, Imrédy Tamás, Ivanovich János, Jákly György, Jálics Ferenc, Jármy Aladár, Káply Elemér, Kehiday Gábor, vitéz Keleméry Tamás, Kelity Jenő, Kiss László, Kohánszky János Jenő, vitéz, Kolozsváry Borcsa Mihályné, vitéz, Kopitinszkyné Fayer Márta, Kovács Ferenc, Kövesligethy Radó, Kövesligethy Radóné, Krénmayer Ferenc, Ladányi Domokos, Lakatos Jenő, Leskó Béla, Makkos Nándor, Mihályfy Iván, Padrah Sándor, Papp Jenő, Perczel János, Petróczy István, Pók Zoltán, vitéz, Raisz István, Rajczy Imre, Remete Imre, Rupprecht Antal, Sikos Endre, Sikos Endréné, Sömjéni Ernő, Sorg Antal, Sorg Antalné, Sorg Jenő, Sövény Teréz Grosovichné, Sütő Nagy László, Szabó László, dobosi Szabó László, Széchényi Endre gr., Tcharykow György, Térfi Károly, Ugró Zuárd, Vácz Elemér, Veszprémy Lóránd, Vincze László, Zilahi Sebess Jenő, Zwiucz Károly. - Lapja: Értesítő (1960-68). 88

Vácz Elemér: A Mindszenty Akad. utolsó 5 éve (1964-1969). Buenos Aires, 1970. (Argentínai Magyar Kultúrmunka 2.) - Némethy Kesserű 1999:M-7. - Nagy 2000:697.