🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mindenkor Segítő Szűz Mária
következő 🡲

Mindenkor Segítő Szűz Mária, Segítő Mária, Segítő Boldogasszony (ném. Mariahilf): 1. fohász és a Mária neve, a →Keresztények Segítsége megszólítás változata. Eredetileg Máriának a török elleni harcokban (1571: Lepantó, 1683. IX. 12: Bécs, 1686: Buda) megtapasztalt segítségére utalt. Idővel azonban a minden rászorulón és oltalmát keresőn segítő Istenanya megszólítása lett. Úgy tartották, hogy a 3 legnagyobb csapást, háborút, járványt, éhínséget egyedül a ~ keze tudja távol tartani. A 17-18. sz. pestisjárványok elhárításáért is a ~hoz folyamodtak. A pestist a korabeli nézet szerint a török fogságából szabadult ker. katonák hurcolták be, ezért a járványt úgy fogták föl, mint a török rabiga utolsó átkát, melynek orvoslója csak a lepantói csata (1571) „törökverője”, a ~ lehet. - Ném. megfelelője: a Mariahilf. A ~hoz mondott népi ima: →Most segíts meg, Mária. - 2. ünnep: jún. 24., 1913-tól jún. 27. A redemptoristák és néhány É-amerikai egyhm. üli. - 3. kegykép-típus: a) Passió-Madonna. Az →Eleusza típusú képen Szt Gábor és Mihály főangyalok a →szenvedés eszközeit tartják az Anyjához bújó (menekülő) Gyermek előtt. Látható Arakoszban (Ciprus szg.) egy freskón (1191). A ~ őstípusa Krétáról került 1499: a római Szt Máté-tp-ba, ahol kegyképként tisztelték. Elveszett, s csak 1865: találták meg. Ekkor IX. Pius p. (ur. 1846-78) a →redemptoristák Szt Alfonz-tp-ának ajándékozta. - b) Ny-on az első ~-képet id. Lucas Cranachnak tulajdonítják (1537), az innsbrucki Szt Jakab-tp. főoltárán látható. Számtalan másolata ismert: a passauit (Mariahilf) 1618: Pius nevű passaui festővel készíttette Markward von Schwendy knk. A helyi kapuc. tp-ban már 1622: nyilvánosan tisztelték. Az 1683. IX. 12-i kahlenbergi győzelmet (Bécs felszabadítását) a passaui ~nak tulajdonították, mert Bécs ostroma alatt I. Lipót cs. (ur. 1657-1705) és udvara Passauba menekült, és e kegykép előtt könyörgött a szabadulásért. - A bécsi Mariahilf-tp. képét 1660: Don Coelestin Joanelli barnabita szerz. készítette, kegyoltárát Esterházy Pál és felesége, Thököly Éva állíttatta. - c) A bodajki plébtp. ~-képének kultusza a 17. sz. elején indult. Mária ruhájának élénk piros és kék színe emlékeztet azokra a vörös és kék posztó keresztekre, amelyeket a pestises betegekkel közvetlen érintkezésben álló személyek: orvosok, sebészek, papok és sírásók megkülönböztető jelként viseltek. **

Segítő Szűz Mária Tisztelőinek Testvérülete. Szabályzat. Rákospalota, 1927. - Kilencnapi ájtatosság és különféle imák a Segítő Szűz Mária tiszt-ére. Uo., 1928. - Szentkilenced a Segítő Szűz Mária tiszt-ére. Uo., 1935. - Mária segít! Imák, kilencedek, litániák és könyörgések a Szűzanyához minden bajban. Bp., 1940. - Segítő Szűz Mária. Ájtatosság Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszt-ére. Uo., 1943. (Actio Catholica) - Szilárdfy 1994. - Bálint-Barna 1994.