Magyar Katolikus Lexikon > M > Milétosz


Milétosz: görög kereskedőváros Kis-Ázsia nyugati partvidékén, a Meander folyó mellett. Szt Pál a 3. missz. útján itt búcsúzott el az efezusi presbiterektől (ApCsel 20,15; 17-38). 2Tim 4,20: Pál ~ban hagyta a beteg Trofimuszt.