🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miklós, V.
következő 🡲

Miklós, V., Tommaso Parentucelli (Sarzano, Liguria, 1397. nov. 15.-Róma, 1455. márc. 24.): IV. Jenő utódaként 1447. III. 6-1455. III. 24: pápa. - Sarzanói orvos fia, Firenzében és Bolognában tanult. 1417 u. Niccolo d'Albergati bíb. szolgálatába lépett, 1426: vele költözött Rómába. 1444. XI. 27: Bologna pp-e. Juan de →Carvajal bíb-sal legátus No-ban, ahol sikerült elismertetniük IV. Jenő p-t. 1446: bíb. - P-ként sikerült lecsillapítania a Jenő p. alatt támadt zavargásokat. Az Egyh. Áll-ban és az Egyh. egészében helyre tudta állítani a p. tekintélyt. Jó munkatársakra talált Carvajal bíb-ban, Kapisztrán (Szt) Jánosban és Nicolaus →Cusanusban. Gyorsan megnyerte III. Frigyes kir. elismerését, és 1448: megkötötték a bécsi konkordátumot. 1449 tavaszán meghódolt előtte V. Félix ellenp. Miután jóváhagyta a →bázeli zsinat maradványát, amely Lausanne-ban ülésezett, a zsin. 1449. IV. 24: föloszlatta önmagát. 1450: a jubileumi évet újra az egységes Egyh. ünnepelhette. 1452. IV. 19: cs-rá koronázta III. Frigyest. Ez volt az utolsó cs-koronázás Rómában. 1453 elején leleplezték a St. Porcario-i összeesküvést. IV. 19: a törökök bevették Konstantinápolyt. ~ IX. 30: keresztes háborút hirdetett a törökök ellen, de eredménye nem volt. - Tudósok és művészek bőkezű mecénása volt. A p-ságot és Rómát a reneszánsz vez. hatalmává akarta fejleszteni. Sok tp-ot helyreállíttatott, megerősíttette Róma védelmi rendszerét és előkészíttette a Leóváros átépítését. ~ alapította a →Vatikáni Könyvtárat. - ~ erősítette meg 1447. XII. 20: Hédervári László egri pp-öt, 1448: Huendler Vitus cpp-öt, III. 18: Herceg Rafael boszniai pp-öt, 1449. XI. 5: Foscari Polidorus zárai érs-et, 1450: Szilassi Vince váci, Tamás nándorfehérvári, Agmándi Péter váci pp-öt, VII. 1: Valaresso Maffeo zárai, VIII. 31: Herceg Rafael kalocsai érs-et, 1451: Csupor Demeter zágrábi, Miklós nyitrai, III. 17: Mihály boszniai, XI. 27: Gathali Fülöp boszniai, XII. 11: Zólyomi Benedek zágrábi, 1452. VI. 5: Turlono Jakab traui pp-öt, 1453: Péter cpp-öt, Zanni Lőrinc spalatói érs-et, 1454: Vignatus Orbán szebenikói, Piacenzai Jakab OFM szerémi, V. 17: Leoni Lukács kurzolai pp-öt. - Utóda 1455. IV. 8: III. Callistus. T.J.

Századok 1893:385. (Fraknói Vilmos: A dömösi conflictus ~ p. és Hunyadi János kormányzó között); 1927:344. (Huszti József: M. humanista mint török tudós ~ p. udvarában) - Eubel II:122. - Mondin 2001:359.

Miklós, V., Pietro Rainalducci, OFM (Corvaro, Rieti m., Itália-Avignon, Fro., 1333. okt. 10.): XXII. Jánossal szemben 1328. V. 12-1330. VIII. 25: ellenpápa. - 5 é. házasság után Rómában az Aracoeli ktorban lépett a r-be. Bajor IV. Lajos választatta meg a róm. néppel Jánossal szemben, s bár megerősítette, alig csatlakoztak hozzá. Ezért ~ követte a cs-t Pisába, majd 1330. VIII. 25: meghódolt János előtt. Haláláig enyhe őrizet alatt tartották Avignonban. T.J.

Monumenta Hungariae Historica 22:580. (Nicolaus V. Papa: Testamentum) - LThK VII:979. - MKA 1984:22. (s.v. Pietro Rainalluci, *Corvaro-Rieti-Lazio)