Magyar Katolikus Lexikon > M > Miklós, III.


Miklós, III., Giovanni Gaetano Orsini (Róma, 1210/20.-Soriano, Itália, 1280. aug. 22.): XXI. János utódaként 1277. XI. 25-1280. VIII. 22: pápa. - 1244: bíb., a kúriában, főleg konklávék idején, fontos szerepe volt. Viterbóban, féléves széküresedés után választották meg. Anjou Károlyt lemondatta a toszkanai birod. helynökségről és a róm. szenátorságról. Ettől fogva csak róm. polgárok viselhették a szenátorságot. Habsburg I. Rudolf lemondott ~ javára Romagna birtoklásáról. A Rudolf és Károly közti egyensúlyt házassággal és Provence valamint Forcalquier Károlynak adományozásával pecsételte meg. Kevesebb sikert ért el a Fro. és Kasztília közti békeközvetítéssel és a gör-ök uniója ügyében. Azt sikerült megakadályoznia, hogy Károly megtámadja Bizáncot. A lateráni baz-t restauráltatta, fölépíttette a →lateráni Sancta Sanctorum-kápolnát. - ~ erősítette meg 1278: Póka szerémi, Tamás váci pp-öt, VI. 1: Kőszegi Péter vál. esztergomi, VI. 13: János kalocsai érs-et, 1279: Márton zenggi pp-öt, VI. 13: Lodomér esztergomi érs-et, 1280: Galván szkardonai pp-öt, Páduai Lukács raguzai érs-et, Péter nyitrai, Pál pécsi pp-öt. - Utóda 1281. II. 22: IV. Márton. T.J.

LThK VII:978. - Mondin 2001:301.