🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihályi
következő 🡲

Mihályi, Győr-Moson-Sopron m.: 1. plébánia a győri egyhm. kapuvári esp. ker-ében. 1332: már létezett. Tp-át 1359 e. Szt György tit-ra sztelték. Lakói 1600 e. ev-ok lettek. 1706: alapították újra. Mai Szentháromság-tp-át 1748: építették, 1857: bőv. Org-ját (1/8 m/r) 1900: az →Országh gyár építette. Harangjait 1884: 70 kg. Pfistermeister Antal Kőszegen, 1936: 66 cm átm., 1937: 92 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. - Plébánosai: Szandáni Márton, 1711: Pály István, 1715: Csér Imre, 1718: Simony József, 1732: Szabó Márton, 1741: Farkas György, 1748: Grofft János, 1756: Gergeli György, 1766: Horváth István, 1771: Laurics Márton, 1806: Feltinger István, 1832: Csigaházi Pál, 1855: Takács Ignác, 1893: Szalay György, 1914: Keizler Antal, 1925: Ötvös Lajos, 1954: Póda János, 1958: Pintér János, 1964: Markos János, 1967: Lányi János, 1968: Kő Antal, 1991: Szabó Imre. 1999-től Beled (Bak Tamás) látja el. - Lakói 1840: 922 r.k., 608 ev., 98 izr., össz. 1628; 1910: 726 r.k., 1 g.k., 560 ev., 1 ref., 22 izr., össz. 1310; 1940: 965 r.k., 1 g.k., 485 ev., 4 ref., 9 izr., össz. 1464; 1983: 850 r.k., össz. 1300. - 1948: 7 tanerős r.k. ált. isk-jában 292 tanuló. - 2. Mihályi II. →Kisfalud Szabó Imre

Gerecze II:742. - Aggházy II:174. - Búzás kz. 398. - Patay 1982. - MKA 2000:96.

Mihályi Gilbert Imre, OPraem (Szombathely, Vas vm., 1920. jan. 26.-): tanár, plébános. - 1938. VIII. 14: lépett a csornai prem. r-be. A teol-t a római Gergely Egy-en végezte, 1943. IV. 8: ünn. fog-at tett, VII. 11: pappá szent. - Hazatérve 1944: a rendi növendékek főisk. tanára Csornán. 1947: a bpi egy-en teol-ból drált. 1947: kp. és hitokt. Türjén. 1949: hittanár Szombathelyen. - 1950 nyarán, a szerzetesek deportálásakor többedmagával Ny-ra távozott. Holl-ban a m-ok lelkésze, 1955: az USA-ba emigrált. Santa Ana (Kalifornia) középisk-jában tanár. A washingtoni Georgetown Egy-en a pol. tud-okból, a St. Louis-i egy-en a latin-amerikai tört-tud-ból szerzett Master-diplomát. 1961: tanár a rend De Pere-i (Wisc.) St. Norbert College-ban. 1971. I: a St. Louis-i (Miss.) Szt István, 1974. III. 12: a chicagói Szt István Király egyhközs. lpászt-a. - 1991: hazatért, Szombathelyen, majd Madarason és Kecskeméten lelkipásztor. - 1946-50: prédikációi az Evangélium folyóir-ban, írásai a M. Szemlében. 1977: a Szolgálat folyóir. munk. 1991 u. írásai a Teológiában, Vigíliában, Egyházfórumban, a Távlatokban. - M: Szűz Mária az ÚSz-ben. Róma, 1954. - Schetsen over de betrekkingen tussen Nederland en Hongrije. Heeswijk, 1955. - Eu. válsága és megmentése. Róma, 1956. (A Kat. Szle kiskvtára 3.) - Civitas Dei. A M. Kat. Tud. és Műv. Akad. Káldi György Társ-a tud. évkv-e. Szerk. és kiad. Uo., 1956. - A dunavölgy új korszaka felé. Trianon mondanivalója 1920-1960. New York, 1960. (Klny. Krónika) - Communists scuttle 1964 Vatican-Kádár „Agreement”. A study of the U.S. Press Coverage on an episode in the struggle between freedom and slavery. Uo., 1965. (Iron curtain studies) - The supreme issue is freedom. Uo., 1965. - Liturgia és hitélet. Brüsszel, 1966. - II. János Pál, a vasfüggöny mögül jött pápa. Youngstown, Ohio, 1980. - Az Egyh. liturgikus élete. A róm. lit. reformjának ismertetésével. Róma, 1980. (Teol. kiskvtár III/3.) (=Alszeghy 1983:IV. is) - A társad. megújítása Krisztusban. A hívek apostolkodása a világban. Bp., 1991. - Magyarok Ny és K határán. Nemzetközi Történész Konferencia. Esztergom, 1994. (Az esztergomi főegyházmegyés Bőhm Károly, a kat. m. emigránsok apostola az USA-ban 1892-1907) - Ministerio. Uaz, uo., 1995. (Mindszenty József lelkipásztori látogatása az USA-ban 1974-ben) - Új módon vagyunk Egyh. A II. Vat. Zsin. megújult egyházszemlélete. Uo., 1998. - A Chicagói Szt István Kir. Plébánia. H.n., 2000. s.k.

Schem. OPrem 1945:8. - Hungarians in America 1966:292. - Török 1977:106. - Repertorium a Kat. Szle 1-30. évf-ához. 1949-1978. Róma, 1980:181. - Alszeghy 1983. VI:461.

Mihályi Jenő Ernő, OSB (Mihályi, Sopron vm., 1887. nov. 16.-Pannonhalma, 1969. okt. 19.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t a kőszegi és a soproni bencés gimn-ban végezte. 1905. VIII. 6: lépett a r-be. A teol-t Pannonhalmán végezte, m-tört. szakos tanári okl-et szerzett, művészettört-ből drált, 1910. VI. 5: ünn. fog-at tett. VII. 1: pappá szent. Sopronban 1910-19: tanár, 1912-13: hitszónok és 1918-19: házgondnok is, itt kezdte hely- és műv-tört. kutatásait, Sörös Pongrác utódaként éveken át főtitkára volt a Soproni Régészeti Társ-nak. 1919-40: Pannonhalmán főisk. tanár, 1928: egy é. róm. tanulmányúton, 1929: a SZIA tagja. 1930-43: a Pannonhalmi Szle szerk-je, 1938-ig r. levtáros is, 1950-: nyugalomban, 1951: Bakonybélben lelkész. 1952. IV. 1: a szoc. otthon lakója. - M: A kk. műemlékei Sopronban. Sopron, 1914. - Sopron reneissance- és barokk-stílusban épült házai. Uo., 1915. - Dorfmeister és a barokk-képírás Sopronban. Uo., 1916. - Pannonhalma részletes kalauza. Szöllőssy Marcel rajzaival. Bp., 1923. (Részletes helyi kalauzok 2.) - Tihany részletes kalauza. Vigyázó Jánossal. Bp., 1926. (Uaz 9.) - Egy kis polémia Croceval a barokkról. Uo., 1931. - A m. falu egyh. műv-e. Pannonhalma, 1934. (A Pannonhalmi Szle kvtára 8.) - Pannonhalma. Bp., 1936. (Klny. Búvár) - A vadosfai tp. tört. Pannonhalma, 1936. - Szt István élete és műve. 1-2. köt. Bp., 1937. - Szt István monostorai. Uo., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Gondolatok Sopronról. Sopron, 1943. (A Soproni Szle kiadv. 150.) - Műv. élet Pannonhalmán. Pannonhalma, 1943. (A Pannonhalmi Szle kvtára 40.). - Kz-ban (a pannonhalmi kvtárban): A pannonhalmi képtár; A pannonhalmi képtár katalógusa; Sopron vm. tört-e a kk-ban. 88

MKA 1928:205; 1930/31:223. - SZIA tagajánl. 1929:13. - Schermann 1940:108. - Pilinyi 1943:346. - Szolg. 1970. 6:102.

Mihályi Mária Filoména, ZND (Katona, Kolozs vm., 1886. júl. 3.-Jászberény, 1956. okt. 9.): apáca. - Törökbálinton lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe, uo. tette fogadalmát. 1929: Zalaegerszegen a házt-ban dolg. - A szétszóratás után a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Mihályi Róza Petronella, KN (Jászapáti, Szolnok vm., 1908. szept. 10.-Székesfehérvár, 1989. dec. 26.): szerzetesnő. - 1929. IX. 2: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1932. VII. 28: tette. Pécsett, Mohácson betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől Székesfehérvárt házi betegápoló.  r.k.

Mihályi Viktor, apsai (Jód, Máramaros vm., 1841. máj. 19.-Balázsfalva, 1918. jan. 21.): görögkatolikus érsek. - M. nemes családból származott, apja 1849: főispán, a szabharc leveretése után várfogságra és vagyonelkobzásra ítélték. ~ a gimn-ot Máramarosszigeten, Nagyváradon, Nagyszombatban és Kassán, a teol-t mint a munkácsi egyhm. papnövendéke a róm. Szt Atanáz gör. koll-ban végezte. 1863: teol. dr., XI. 8: Rómában pappá szent. - Szülőfaluja időközben az újonnan szervezett szamosújvári egyhm-hez került, s ~ is ennek az egyhm-nek lett a papja. 1864: hazatért, a szamosújvári szem-ban tanulm. felügy. és teol. tanár. Miután Vancsa János szamosújvári pp-öt gyulafehérvár-fogarasi érs-ké nevezték ki, ~t magával vitte Balázsfalvára, ahol ~ érs. titkár, 1869: sztszéki tanácsos és bíró. Főpásztorát elkísérte az I. Vat. Zsin-ra. 1872: Lónyay min-elnök ösztönzésére m-ra ford. a Vancsa János érs. által Balázsfalvára összehívott nemz. értekezlet emlékiratát. 1873: tb. esp. - 1874. XI. 25: a kir. lugosi pp-ké nevezte ki, a p. XII. 21: megerősítette. 1875. II. 14: Balázsfalván Vancsa János érs. pp-ké szent. 1875. III. 7: foglalta el székét. 110 parókiát látogatott meg, 1882: és 1883: egyhm. zsin-ot tartott. XIII. Leó 1888. IV. 17: p. prel-sá, p. trónállóvá és róm. gr-fá nevezte ki. Vancsa János érs. halála után a Balázsfalván 1893. IV. 16: tartott érs-választó zsin-on ~ kapta a jelöltek közül a legtöbb (82) szavazatot. I. Ferenc József 1894. XI. 9: kinevezte, XIII. Leó 1895. III. 18: megerősítette. 1895. V. 26: beiktatták a gyulafehérvár-fogarasi érsekségbe. 1896: és 1899: metropoliai zsin-ot tartott. 1897. VI. 23: ~ elnökletével a rum. pp-ök balázsfalvi értekezletének határozata alapján a kir-tól a rum. g.k. egyhtart. számára független autonómiai szervezetet kértek, figyelmen kívül hagyva az érsség hívei között élt kb. 30 ezer m-t. A hajdúdorogi egyhm. létrehozása idején ~ ismételten közbelépett Rómában, hogy az érs. tart-ából minél kevesebb egyhközs-et csatoljanak át az új egyhm-hez. Tiltakozott a m. lit. nyelv engedélyezése ellen is. E kérdésekben pp-eivel 1912. II. 14, 17., V. 29. és VIII. 29: emlékiratot adott ki. ~ kiadásában megjelent: Octoechu 1875; Octoich 1907; Euchologiu 1913. - A balázsfalvai érs-választó zsin. 1918. V. 9: Suciu Basil érs. helynököt választotta érs-ké 74 szavazattal. P.I

Szt Kereszt Naptár. Ungvár, 1896:82. (Apsai Mihályi Viktor) - Enc. Rom. III:277. - Kiss-Sziklay II:1022. - Pallas XII:639. - Gyárfás Elemér: A román gör. kat-ok autonomiája. Bp., 1905:40. - G.k. Szle 1942. XI. 8. (Kulisszatitok a Hajdúdorogi egyhm. fölállításával kapcsolatban)