Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihályfia


Mihályfia Benedek, Szentgyörgyi Vincze Benedek (†1444. febr. 22.?): megyéspüspök. - Polgári családból származott, anyai ágon Zólyomi Benedek pp. rokona. Külf. egy-en végzett, Zsigmond kir. (ur. 1410-37) tanácsosa, s a kir-t elkísérte Ny-eu. útjaira. IV. Jenő (ur. 1431-47) p-nál követként járt. Fehérvári prép. és ap. protonot. A MA-ban 1439. IV. 26-VII. 11: vál., V. 13: kinev., XI. 9: tényl. győri pp. Albert halála után ~ menedéket nyújtott Erzsébet kirnénak és V. Lászlónak az Ulászló-pártiakkal szemben. Cesarini Julián közvetítésével 1442. XII. 13: Győrött békét kötöttek, de Erzsébet hamarosan meghalt. László gyámja, III. Frigyes zálogul lefoglalta a Ny-i várakat, Sopron és Győr városát is. A ném-ek a szegyh. falához istállókat, boltokat és kocsmákat építettek. - A MA-ban (Zólyomi Benedekkel azonosítva) 1439. XI. 9-1440: tényleges győri mpp., áthelyezése után (csak Benedek néven) 1442-54: zágrábi mpp.; 1444. II. 22: győri, 1444. II. 22: és 1454. VII. 26-1455. XII. 27: zágrábi széke üresnek jelzett. - Utóda a győri széken a MA-ban (és Gamsnál) 1443(1444): Dominis János, az 1968-as semat-ban 1445: Széchy Ágoston. 88

Mendlik 1864:70. (s.v. Benedek, 1439-44: győri pp.) - Gams 1873:374. (1439-44: győri pp.) - Fraknói 1895:132. (Zólyomi Benedek zágrábi pp-kel azonosítja, akit IV. Jenő 1440. VII. 29: zágrábi pp-ké nevezett ki), 514. (1439-42: Benedek győri pp.) - Eubel II:185. (1439-1440: győri pp., 1440: zágrábi pp.) - Schem. Jaur. 1940:6. (35.) (s.v. Benedictus de Zólyom; 1439-42: győri pp.; 1443-46: üres); 1968:38. (32.) (s.v. Mihályfia Benedek, 1439-44: győri pp.; zágrábi ppségét tagadja!) - A Veszprém m. múz-ok közleményei 11. (Fügedi E.: A Szentgyörgyi Vincze család) 1972. - Mályusz 1984:231.