Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihály magister


Mihály magister (14. sz.): jegyző. - 1340. V. 3: a kolozsmonostori konvent világi nótáriusa, 1340 őszén vsz. pécsi nótárius. Föltehetően ~ volt a kolozsmonostori hiteleshely tényleges megszervezője. Vsz. azonos az 1346/47: az erdélyi kápt. jegyzőjeként szereplő ~ klerikussal. V.S.

Jakó I:34.