Magyar Katolikus Lexikon > M > Miháltz


Miháltz István, SJ (Retteg, Belső-Szolnok vm., 1726. dec. 25.-Sinkfalva, Aranyosszék, 1784.): misszionárius, plébános. - Kolozsvárt 1742. X: lépett a JT-ba. 1759: Nagyszombatban tanár, 1762: a kalocsai egyhm-ben, 1763: Székesfehérvárt, 1764: Kolozsvárt, 1767: Udvarhelyt m. hitszónok. 1770: Gyulafehérvárt misszion., 1773: sinkfalvi plnos. - M: Ethica animalium. Kolozsvár, 1751. - Ethica hominum. Uo., 1752. - Az okosok hite. Írta F. Neumayer. Ford. Uo., 1765. - Keresztény Seneca (Seneca levelei m-ul versben). Uo., 1768. - Utazó s jövevény unitárius vallásról beszélgető catholicus. Írta Raicsányi János. Lat-ból ford. Uo., 1770. - Paraszti major. Írta Vanier Jakab. Ford. Szeben, 1779. - Septimius Tertullianus a régiségekről írt kv-e. Ford. Kolozsvár, 1781. 88

Szinnyei VIII:1272. (*Retteg, dec. 25.) - JTÉ 1942:400. (s.v. Michalcz; *Retek?, dec. 27.)