Magyar Katolikus Lexikon > M > Michael de Corona


Michael de Corona (†1351 k.): az első ismert brassói plébános, a brassói káptalan dékánja. - Ellentétben állott Brassó világi hatóságaival, és következetesen ellenállott az Egyh. ügyeibe való beavatkozási kísérleteiknek. Panaszaival 1336: és 1343: fordult Telegdi Csanád esztergomi érs-hez, aki a világi hatóságok visszaéléseivel szemben védelmébe vette és az Egyh. ellen vétőket kiközösítéssel fenyegette. 1344: a viszályba I. (Nagy) Lajos kir. is beavatkozott, és különválasztotta az egyh. és világi hatóságok jogkörét. V.S.

Philippi 1986:144.